KONTAKTPERSONER

Växel

Kundservice Tel: 0454-818 00
kundservice@karlshamnenergi.se

Petra Lindoff 0454-818 51
Marie Berntsson 0454-818 20
Sandra Mellberg 0454-818 26
Carina Malmstedt 0454-818 35
Glenn Olofsson 0454-818 31
Mimi Dettwiler 0454-818 02

Marknad

Per Håkansson, Marknadschef och elinköp 0454-818 48
Roger Antonsson, Säljare 0454-818 27
Eva Olsson, Säljare 0454-818 13
Emma Asinger Weibull, Marknadsförare 0454-818 46
Sandra Mellberg, Säljare 0454-818 26

Värme

Ken Sellén, Affärsområdeschef 0454-818 45
Paul Bergholtz, Driftingenjör 0454-818 29
Kenth Sevestedt, Projekteringsingenjör 0454-818 60
Marcus Gyllemalm, Värmeingenjör 0454-818 36
Mats Westergren, Byggledare 070-662 55 56

Elnät

Christer Karlsson, Affärsområdeschef 0454-818 28
Benjamin Gacanin, Elnätsingenjör 0454-818 15
Marcus Steen, Elnätsingenjör 0454-204 808

Bredband

– Företag
Patrick Ågren, Affärsområdeschef 0454-818 00
Richard Eliasson, Nätverkstekniker 0454-818 00
Jonas Ignell, Projektledare 0454-818 00
Fredrik Gustafsson, Projektledare 0454-818 23
– Privat
Roger Antonsson, Säljare 0454-818 27
Eva Olsson, Säljare 0454-818 13

Energimätning

Mathias Rydberg, Mätartekniker
Marcus Steen, Elnätsingenjör
0454-818 17
0454-204 808

Energideklarationer/Energitjänster

Jakob Elmerstig, Energiexpert 0454-818 11

Ekonomi

Marika Martinsson, Ekonomichef 0454-818 08
Lisa Andersson, Controller 0454-818 34
Lina Pettersson, Ekonom 0454-818 12
Ingrid Dahl Sunesson, Ekonomiassistent 0454-818 24

Samordnare Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

Ingegerd Bengtsson 0454-818 47

IT-Ansvarig

Oliver Sachse 0454-818 33

VD

Anders Strange 0454-818 40

Vice VD

Per Håkansson 0454-818 48