KONTAKTPERSONER

Växel

Kundservice Tel: 0454-818 00
kundservice@karlshamnenergi.se

Petra Lindoff 0454-818 51
Marie Berntsson 0454-818 20
Malin Rönbeck 0454-818 02
Emelie Lindblom 0454-20 48 60
Johan Westmar 0454-20 48 88

Marknad

Per Håkansson, Marknadschef och elinköp 0454-818 48
Roger Antonsson, Säljare 0454-818 27
Eva Olsson, Säljare 0454-818 13
Emma Asinger Weibull, Kommunikationsansvarig 0454-818 46
Rickard Hultin, Kommunikatör 0454-20 48 89
Sandra Mellberg, Säljare 0454-818 26
Rickard Holmström, Elingenjör (solceller och laddstolpar) 0454-20 48 20

Värme

Ida Bärtfors, Affärsområdeschef 0454-20 48 55
Paul Bergholtz, Anläggningsansvarig 0454-818 29
Ida Svärd, Projektör 0454-20 48 45
Jakob Elmerstig, Värmeingenjör (energifrågor och värmesystem) 0454-818 11
Mats Westergren, Byggledare 0454-818 38

Elnät

Benjamin Gacanin, Affärsområdeschef 0454-818 15
Christer Karlsson, Elnätsingenjör 0454-818 28
Marcus Steen, Elnätsingenjör 0454-20 48 08
Mikael Johansson,Gruppledare energimätning 0454-20 48 93
Robin Sandgren, Gruppledare distribution 0454-20 48 17
Mathias Rydberg, Mättekniker 0454-818 17

Bredband

– Företag
Patrick Ågren, Affärsområdeschef 0454-818 00
Richard Eliasson, Nätverkstekniker 0454-818 00
Jonas Ignell, Projektledare 0454-818 14
Fredrik Gustafsson, Projektledare 0454-818 23
– Privat
Roger Antonsson, Säljare 0454-818 27
Eva Olsson, Säljare 0454-818 13

Vatten och avlopp

Ken Sellén, Affärsområdeschef 0454-818 45
Liselotte Johansson, Kundhandläggare 0454-20 48 52
Juhani Kujanpää, Utredningsingenjör ledningsnät 0454-20 48 53
Markus Olander, Byggledare 0454-20 48 56
Karl Fast, Gruppchef produktionsanläggningar VA 0454-20 48 70
Tobias Enström, Gruppchef distributionsanläggningar VA 0454-20 48 80

Ekonomi

Marika Martinsson, Ekonomichef 0454-818 08
Lisa Andersson, Controller 0454-818 34
Lina Pettersson, Controller 0454-818 12
Carina Malmstedt, Administration & löneassistent  0454-818 35
Isabelle Tillborg, Redovisningsekonomi 0454-20 48 85
Catharina Sund, Personal/lön 0454-20 48 48
Jörgen Palmqvist, Inköpare 0454-20 48 94

Samordnare Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

Ingegerd Bengtsson 0454-818 47

IT

Oliver Sachse, IT-ansvarig 0454-818 33
Peter Nilsson, IT-tekniker 0454-20 48 32

VD

Anders Strange 0454-818 40

Vice VD

Per Håkansson 0454-818 48