Tillgänglighetsredogörelse

Karlshamn Energi AB står bakom denna webbplats, karlshamnenergi.se.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av informationen från karlshamnenergi.se och den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlshamnenergi.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss genom att ringa 0454-818 00 eller maila oss på kundservice@karlshamnenergi.se. Vill du rapportera in brister i webbplatsens tillgänglighet, meddela oss så vi kan se över det.

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss synpunkter om tillgänglighetsproblem på vår webbplats.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi arbetar kontinuerligt med de delar av webbplatsen som idag inte är förenliga med lagkraven om tillgänglighet till offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas

 • Dokument som är publicerade före 2018-09-23.
 • Videofilmer publicerade före 2020-09-23.
 • Kartor är undantagna från lagens tillämpning enligt 9 § 2 p SFS 2018:1937.
 • Digital service från tredje part är också undantagna med hänvisning till 9 §.

Enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service åberopar Karlshamn Energi undantag för oskäligt betungande anpassning av innehåll publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Det finns formulär som inte ger tillräckligt med stöd.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information och läses då inte upp korrekt.
 • Alla pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns brister i textalternativ till bilder

ANDRA TILLGÄNGLIGHETSBRISTER

 • Syntolkning och mediealternativ saknas på våra videor.
 • Inte tillräcklig kontrast för vissa länkknappar.

Hur har vi testat webbplatsen

Webbplatsen produktionssattes i första version 2016. Tillgänglighet granskas både manuellt och med automatiserade verktyg. Arbetet utförs med stöd av en extern partner, Avalon Innovation. Redogörelsen uppdaterades senast den 18 oktober 2022.

Frågor & svar

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med.

Vad ingår i kostnaden för min fiberanslutning?

I anslutningsavgift ingår markarbete på tomt samt installation av fiberkabel och en switch. Grävning på tomten utförs av KEAB. KEAB ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber och installation av switch.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Vattenfilm

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.