Rutin och handlingsplan för alkohol och drogfrågor
för leverantörer till Karlshamn Energi AB

Bakgrund

Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i samhället. Problemen berör även arbetslivet. Alkohol och droger i arbetslivet innebär dels förlust av värdefull arbetskraft men även säkerhetsrisker och kan därför inte accepteras. Vår rutin är en del av företagets totala arbetsmiljöarbete.

En av våra viktigaste insatser för en säker och bra arbetsmiljö och störningsfri verksamhet är att i samverkan förebygga och snarast ingripa vid alkohol- och drogmissbruk.

Regler

Att förebygga missbruk av alkohol och bruk av droger* angår oss alla. Vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet. Detta gäller för alla Keabs arbetsplatser inom alla affärsområden.

  • Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen eller på arbetsplatsen bruka alkohol eller droger* såvida den inte är medicinskt motiverad.
  • Den som är påverkad av alkohol eller droger ska omgående sändas hem eller till sjukvårdsinrättning. Leverantörens närmaste ansvarig på företaget ansvarar för att hemtransporten sker på ett säkert sätt.*Med droger menas, utöver alkohol, all icke-medicinsk användning av läkemedel, all användning av narkotika och anabola androgena steroider samt medel som kan medföra fara för liv eller hälsa och / eller som används eller kan antas användas för att uppnå berusning eller annan påverka

Handlingsprogram

Chefer och arbetsledande personal är vaksamma på missbruksproblem inom den egna gruppen. Vid misstänkt eller uppdagat missbruk ansvarar dessa för att saken omedelbart tas upp med vederbörande.

Om det handlar om en anställd hos en leverantör tas kontakt med dennes chef som gör vidare utredning. Om det däremot handlar om en anställd vid fåmansbolag där den utpekade är sin egen chef hanteras det genom att KEAB:s närmaste chef utan dröjsmål kallar leverantören till möte. Leverantören konfronteras med misstanke och får möjlighet att besvara. Alkohol/drogtest bokas omedelbart hos Företagshälsovård. Mötet ska dokumenteras. Företaget ska ha ett öppet och icke dömande förhållningssätt mot leverantören.

Vid bekräftad misstanke ser närmaste ansvarig på Keab till att den som är alkohol- eller drogpåverkad omedelbart skiljs från sina arbetsuppgifter och på ett säkert sätt hjälps till egna bostaden eller sjukvårdsinrättning.

Slumpvisa alkohol- och drogtest

Keab kan komma att kalla till slumpvisa alkohol- och drogtester av leverantören. HR eller administrativ chef beställer test på x antal personer från Företagshälsovård samt överlämnar en aktuell leverantörslista. Det är Företagshälsovård som tar ut vilka personer som ska testas och meddelar beställaren som vidare meddelar leverantören För att kunna få ett korrekt utfall ska leverantören få besked så nära inpå testtillfället som möjligt.

Åtföljande av rutin

Om det visar sig att en leverantör till Keab inte följer denna rutin genom att:

  • Arbeta påverkad av alkohol eller droger.
  • Inte inställa sig till slumpvis alkohol- och drogtest kan avtalet mellan KEAB och leverantören komma att sägas upp.

 

 

 

Frågor & svar

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med.

Vad ingår i kostnaden för min fiberanslutning?

I anslutningsavgift ingår markarbete på tomt samt installation av fiberkabel och en switch. Grävning på tomten utförs av KEAB. KEAB ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber och installation av switch.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Vattenfilm

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.