Personuppgifter & Cookies

Personuppgiftsbehandlingar hos Karlshamn Energi

Den 25 maj 2018 inträdde GDPR, General Data Protection Regulation, som är EU:s nya dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen ersätter PuL, Personuppgiftslagen i Sverige och omfattar alla företag som hanterar och lagrar personuppgifter. Det handlar kortfattat om att stärka skyddet för dig som privatperson vid behandling av personuppgifter. Vi vill härmed informera dig om vad som gäller för personuppgiftsbehandlingar på Karlshamn Energi.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Allmänna Dataskyddsförordningens (EU förordning nr 2016/679) formulering gällande avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Vilka personuppgifter samlas in
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifterna inkluderar; namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad används personuppgifterna till
Personuppgifterna används för administration av tjänst/leverans, information, marknadsföring av Karlshamn Energi AB:s varor och tjänster, profilering (dvs en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. De ingångna avtal du har med oss innebär att vi behandlar dina personuppgifter och att du genom avtalet godkänt detta.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Hur länge sparas personuppgifterna
Karlshamn Energi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare den tid som gäller för att uppfylla gällande lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Personuppgiftsbehandling
Behandlingen av dina personuppgifter i Karlshamn Energi AB:s databas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse kan vi komma att använda oss av dina uppgifter för att anpassa vår kommunikation till dig.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Ansvar
Personuppgiftsansvarig för personuppgifter är Karlshamn Energi.
Kontakt: Adress: Box 174, 37423 Karlshamn.
Besöksadress: Prinsgatan 45
Tel 0454-818 00
E-post: dataskyddsombud@karlshamnenergi.se

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Karlshamn Energi AB:s kundregister. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande eller om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring/profilering i marknadsföringssyften, vänligen kontakta oss via e-post på dataskyddsombud@karlshamnenergi.se

Anser du att Karlshamn Energi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om vår Personuppgiftspolicy.


Cookies på hemsidan

På https://www.karlshamnenergi.se använder vi cookies i begränsad omfattning för att förbättra användares aktiviteter. Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om besökaren kan inte spåras. För att kunna surfa på vår hemsida måste du acceptera de nödvändiga cookies som krävs för att webbplatsen ska kunna fungera säkert och korrekt. Det är valfritt om du vill acceptera funktionella cookies som förbättrar din användarupplevelse genom att till exempel komma ihåg språkval. Dessa cookies är automatiskt blockerade, om du inte själv aktivt går in och väljer att acceptera dem.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas sessioncookies. Under tiden du besöker en webbsida, skickas cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis när du beställer trycksaker och informationsmaterial. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Du kan läsa mer om vad cookies är, vad de används till och vad lagen säger, på Kommunikationsmyndigheten PTS:s webbplats.

Stänga av cookies
Du stänger av cookies i din webbläsare. Var du går in och gör inställningarna skiljer sig åt mellan olika webbläsare. Läs mer i lagen om elektronisk kommunikation.

TILLGÄNGLIGHETSREDOGÖRELSE för vår webbplats

Här hittar du vår tillgänglighetsredogörelse för karlshamnenergi.se 

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan rörligt avtal eller timavtal. (För närvarande kan vi inte erbjuda fast elavtal). Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Med ett timavtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

EN FILM OM VÅRT SPONSRINGSARBETE

VI GER TILLBAKA

VI GER TILLBAKA