PRISLISTA 2023

* Från 2023-07-01 till 2023-12-31 sänks nätpriset till alla våra nätkunder genom ett tillfälligt avdrag. Elöverföringsavgiften sänks med 7,9 öre/kWh exkl. moms och avdraget visas på din faktura. Det tillfälliga avdraget beror på sänkt elöverföringsavgift på regionnätet.

Elnätprislista för våra säkringskunder (gäller fr o m 2023-01-01).

RÖRLIG NÄTAVGIFT
Priserna är i öre/kWh. Moms (f n 25%).

PRIS                   
ENERGISKATT
INKL SKATT OCH MOMS
Normaltariff                  43,3 39,2 103,1

Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster för den månaden enligt nedan.

Rörlig elöverföringsavgift Säkringskunder
elpris kr/kWh         
KR/KWH
0,5 0,019
1,0 0,038
2,0 0,077
3,0 0,115
4,0 0,153
y=x *0,0383432, y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh
*Exempel: elpris 2kr/kWh ger en elöverföringsavgift på 7,7 öre/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAST NÄTAVGIFT
Priserna är i kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms. Gäller säkring trefas om inget annat anges. 

Kundkategori Säkringsstorlek i ampere (A) Normaltariff
Lägenhet hushåll 16 1 206 (965)
20 1 456 (1 165)
Lägenhet elvärme 16 1 500 (1 200)
20 1 869 (1 495)
25
Villa elvärme 16 2 219 (1 775)
20 2 875 (2 300)
25 3 738 (2 805)
Villa hushåll/Villa kombi 16 2 031 (1 625)
20 2 638 (2 110)
25 3 425 (2 740)
Näringsliv 16 2 031 (1 625)
20 2 638 (2 110)
25 3 425 (2 740)
35 4 763 (3 810)
50 6 625 (5 300)
63 8 650 (6 920)
80 11 200 (8 960)
100 14 638 (11 710)
125 19 025 (15 220)
160 26 713 (21 370)
200 34 825 (27 860)

ELNÄT EFFEKT LÅGSPÄNNING
Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Avgifter (spänningsnivå 0,4 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vinterdag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
14 000 kr/år
180 kr/kW/år
563 kr/kW/år
.
14,7 öre/kWh
10,4 öre/kWh
200 kr/kVA

Övriga villkor

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

– Elöverföringsavgifter. Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster den månaden enligt nedan.

 

Rörlig elöverföringsavgift Lågspänning
elpris kr/kWh         
KR/KWH
0,5 0,019
1,0 0,038
2,0 0,077
3,0 0,115
4,0 0,153
y=x *0,0383432, y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh
*Exempel: elpris 2kr/kWh ger en elöverföringsavgift på 7,7 öre/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÄT EFFEKT HÖGSPÄNNING
Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Avgifter (spänningsnivå 10 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vintervardag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
22 400 kr/år
163 kr/kW/år
511 kr/kW/år
.
12,0 öre/kWh
8,8 öre/kWh
150 kr/kVA

Övriga villkor

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

– Elöverföringsavgifter. Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster den månaden enligt nedan.

Rörlig elöverföringsavgift Högspänning
elpris kr/kWh         
KR/KWH
0,5 0,010
1,0 0,020
2,0 0,040
3,0 0,060
4,0 0,080
y=x *0,02, y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh
*Exempel: elpris 2kr/kWh ger en elöverföringsavgift på 4 öre/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANSLUTNINGSAVGIFT ELNÄT 2023

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätsabonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan.

Anslutningsavgifter elnät (gäller fr om 2023-01-01)

Priserna är angivna i kronor exklusive moms.

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 20 000 30 000
16 – 25 25 000 37 500
35 29 400 44 100
50 38 000 57 000
63 45 300 67 950
80 55 100 82 650
100 66 500 99 750
125 80 700 121 050
160 101 000 151 500
200 123 700 185 550

Övriga villkor

 Avgifterna gäller vid nyanslutning och består fr.o.m 35 A av en grundavgift på 9 350 kr plus 572 kr/A. Utbyggnadstaket är 50 % högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket. De normala anslutningsavgifterna är avrundade till närmaste 100-tal kr. Avgifterna upp t.o.m 63 A överstiger inte Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna förutsätter att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör och återfyllning inom tomtgräns. Servisledning upp till 60 m ingår i avgifterna ovan men vid längre servisledning betalar kunden normalt verklig merkostnad. För grövre kabelarea än vald servissäkring kräver, eller för eventuell 5-ledarservisledning, tillkommer normalt merkostnad även för detta.

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 572 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt samma villkor som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A), såväl låg- som högspänning, gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning.


AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR  ELNÄT – NÄRINGSVERKSAMHET