PRISer/villkor

Fr.o.m. den 1 januari 2024 har vi en rörlig elöverföringsavgift per månad. Elöverföringsavgiften är en av de delar som ingår i elnätsavgiften och betalas per använd kilowattimme (kWh).

Avgiften är kopplad till priset för våra elförluster samt den rörliga elöverföringsavgift E.ON. tar ut för regionnätet. Hur hög avgiften blir i förhållande till spotpriset per månad går att utläsa i diagrammen i prislistorna. Det är olika diagram för hög- respektive lågspänning.

Förändringen innebär att vi har sänkt den fasta delen i elöverföringsavgiften med 4,5 öre/kWh. Den fasta avgiften samt abonnemangs- och effektavgiften är oförändrad.


PRISLISTor 2024

 

Prislista elnät säkringskund
Gäller fr.o.m. 2024-01-01


Normaltariff 

Priserna är i öre/kWh. Moms (f n 25%).

PRIS                   
ENERGISKATT
INKL SKATT OCH MOMS
       38,8 42,8 102

Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster och för E.ON:s elöverföringsavgift för regionnätet den månaden enligt nedan.

Rörlig elöverföringsavgift lågspänning
ELPRIS KR/KWH         
öre/KWH
0,5 4,7
1,0 9,5
2,0 19,0
3,0 28,5
4,0 38,0
y=x *0,0950, y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh    *Exempel: elpris 1 kr/kWh ger en avgift på 9,5 öre/kWh

Prislista fast nätavgift
Gäller fr.o.m. 2024-01-01


Priserna är i kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift. 

Kundkategori Säkringsstorlek i ampere (A) Normaltariff
Lägenhet hushåll 16 1 206 (965)
20 1 456 (1 165)
25 1 869 (1 495)
Lägenhet elvärme 16 1 500 (1 200)
20 1 869 (1 495)
25 2 375 (1 900)
Villa elvärme 16 2 219 (1 775)
20 2 875 (2 300)
25 3 738 (2 990)
Villa hushåll/Villa kombi 16 2 031 (1 625)
20 2 638 (2 110)
25 3 425 (2 740)
Näringsliv 16 2 031 (1 625)
20 2 638 (2 110)
25 3 425 (2 740)
35 4 763 (3 810)
50 6 625 (5 300)
63 8 650 (6 920)
80 11 200 (8 960)
100 14 638 (11 710)
125 19 025 (15 220)
160 26 713 (21 370)
200 34 825 (27 860)

Prislista elnät effekt lågspänning
Gäller fr.o.m. 2024-01-01

Priserna är i kr/år exkl. moms.

Avgifter (spänningsnivå 0,4 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vinterdag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
14 000 kr/år
180 kr/kW/år
563 kr/kW/år
.
10,2 öre/kWh
5,9 öre/kWh
200 kr/kVA

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen effekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.

– Elöverföringsavgifter. Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster och för E.ON:s elöverföringsavgift för regionnätet den månaden enligt nedan.

Rörlig elöverföringsavgift Lågspänning
elpris kr/kWh         
öre/KWH
0,5 4,7
1,0 9,5
2,0 19,0
3,0 28,5
4,0 38,0
y=x *0,0950 (y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh)
*Exempel: elpris 1 kr/kWh ger en elöverföringsavgift på 9,5 öre/kWh

 

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

 

 

Prislista elnät effekt högspänning
Gäller fr.o.m. 2024-01-01

Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Avgifter (spänningsnivå 10 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vintervardag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
22 400 kr/år
163 kr/kW/år
511 kr/kW/år
.
7,5 öre/kWh
4,3 öre/kWh
150 kr/kVA

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen effekt.

– Elöverföringsavgifter. Här tillkommer en rörlig elöverföringsavgift månadsvis i öre/kWh beroende på elpriset för våra nätförluster och för E.ON:s elöverföringsavgift för regionnätet den månaden enligt nedan.

Rörlig elöverföringsavgift Högspänning
elpris kr/kWh         
öre/KWH
0,5 3,6
1,0 7,1
2,0 14,2
3,0 21,3
4,0 28,4
y=x *0,0711 (y=rörlig elöverföring i kr/kWH, x=elpris i kr/kWh)
*Exempel: elpris 1 kr/kWh ger en elöverföringsavgift på 7,1 öre/kWh

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

PRISLISTA anslutningsavgifter lågspänning
GÄLLER FR.O.M. 2024-01-01

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätsabonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan. Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 23 000 34 500
16 – 25 28 750 43 100
35 33 800 50 700
50 43 700 65 550
63 52 100 78 150
80 63 400 95 100
100 76 500 114 750
125 92 800 139 200
160 116 150 174 200
200 142 300 213 450

 Avgifterna gäller vid nyanslutning och består fr.o.m. 35 A av en grundavgift på 10 750 kr plus 658 kr/A. Utbyggnadstaket är 50 % högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket.  Avgifterna upp t.o.m 63 A understiger Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna ovan förutsätter att anslutningen sker på detaljplanerat område och att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör samt återställning inom tomtgräns. Önskar kunden 5-ledarservisledning tillkommer verklig merkostnad för detta.   

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 658 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt samma villkor som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A) gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning. Dock blir avgiften minst enligt avgifterna ovan.

 – Individuell hantering kan också bli aktuell vid nyanslutning utanför detaljplanerat område.


AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR  ELNÄT – NÄRINGSVERKSAMHET