PRISLISTA 2021

Elnätprislista för våra säkringskunder (gäller fr o m 2021-01-01).

RÖRLIG NÄTAVGIFT
Priserna är i öre/kWh. Moms (f n 25%).

PRIS                   
ENERGISKATT
INKL SKATT OCH MOMS
Normaltariff                  34,5 35,6 87,6
Tidstariff Högpris * 43,2 35,6 98,5
Lågpris ** 16,8 35,6 65,5

* November–mars, måndag–fredag kl. 06.00-20.00.
** Övrig tid.

FAST NÄTAVGIFT
Priserna är i kr/år inkl. moms (f n 25%). Inom parentes är priserna angivna exkl. moms. 

Kundkategori Säkringsstorlek i ampere (A) Normaltariff Tidstariff
Lägenhet hushåll 16 963 (770)
20 1 163 (930)
Lägenhet elvärme 16 1 194 (955) 2 338 (1 870)
20 1 494 (1 195) 2 900 (2 320)
25 3 631 (2 905)
Villa elvärme 16 1 769 (1 415) 2 981 (2 385)
20 2 294 (1 835) 3 863 (3 090)
25 2 981 (2 385) 5 031 (4 025)
35 7 450 (5 960)
Villa hushåll/Villa kombi 16 1 625 (1 300) 2 838 (2 270)
20 2 100 (1 680) 3 713 (2 970)
25 2 731 (2 185) 4 800 (3 840)
35 6 694 (5 355)
Näringsliv 16 1 625 (1 300) 2 838 (2 270)
20 2 100 (1 680) 3 713 (2 970)
25 2 731 (2 185) 4 800 (3 840)
35 3 794 (3 035) 6 694 (5 355)
50 5 281 (4 225) 9 319 (7 455)
63 6 900 (5 520) 12 156 (9 725)
80 8 938 (7 150) 15 819 (12 655)
100 11 675 (9 340) 20 619 (16 495)
125 15 175 (12 140) 26 913 (21 530)
160 21 306 (17 045) 37 756 (30 205)
200 27 781 (22 225) 49 250 (39 400)

ELNÄT EFFEKT LÅGSPÄNNING
Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Avgifter (spänningsnivå 0,4 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vinterdag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
11 150 kr/år
144 kr/kW
449 kr/kW
.
11,7 öre/kWh
8,3 öre/kWh
200 kr/kVA

Övriga villkor

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.

ELNÄT EFFEKT HÖGSPÄNNING
Priserna är i kr/år exkl. moms. 

Avgifter (spänningsnivå 10 kV)
Fast avgift
Abonnemangsavgift
Effektavgift
Överföringsavgifter
Vintervardag kl. 06.00-22.00
Övrig tid
Reaktiv effektavgift
Pris
17 900 kr/år
130 kr/kW
407 kr/kW
.
9,6 öre/kWh
7,0 öre/kWh
150 kr/kVA

Övriga villkor

– Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten, vilken minst skall motsvara det högsta under året förekommande värdet på uttagen entimmeseffekt.

– Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.

– Överuttag. Om effektmedelvärdet överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 50%.

– Tidsbegrepp. De i nätpriserna angivna tiderna avser svensk normaltid. Med vintervardag avses måndag-fredag, kl. 06-22, under månaderna januari-mars och november-december.

– Reaktiv effekt. Uttagsrätt 50 % av den under året abonnerade effekten. Uttag därutöver debiteras enligt prislista.

– Skatt. Angivna avgifter gäller exklusive mervärdesskatt. I de fasta avgifterna ingår elberedskaps- elsäkerhets- och nätövervakningsavgift.


Anslutningsavgift elnät

Här presenteras prislista och övriga villkor för anslutning av nya elnätasbonnemang. Aktuella nätavgifter, dvs de löpande priserna för elnät, presenteras här ovan.

Anslutningsavgifter elnät (gäller fr om 2021-01-01)

Priserna är angivna i kronor exklusive moms.

Säkringsstorlek i ampére (A) Normal anslutningsavgift Utbyggnadstak
Fritidshus – 16 16 800 25 200
16 – 25 21 000 31 500
35 24 700 37 050
50 32 000 48 000
63 38 200 57 300
80 46 400 69 600
100 56 000 84 000
125 68 000 102 000
160 85 000 127 500
200 104 200 156 300

Övriga villkor

Avgifterna gäller vid nyanslutning och består fr o m 35 A av en grundavgift på 7 900 kr plus 482 kr/A. Utbyggnadstaket är 50% högre än normal anslutningsavgift. Om utbyggnadstaket överskrids betalar kunden normal anslutningsavgift plus all kostnad över utbyggnadstaket. Avgifterna är avrundade till närmaste 100-tal kr. Avgifterna upp t.o.m 63 A får inte överstiga Energimarknadsinspektionens principer för prövning.

– Anslutningsavgifterna förutsätter att kunden svarar för schaktning, håltagning, förläggning av tomrör och återfyllning inom tomtgräns. Servisledning upp till 60 m ingår i avgifterna ovan men vid längre servisledning betalar kunden normalt verklig merkostnad. För grövre kabelarea än vald servissäkring kräver, eller för eventuell 5-ledar servisledning, tillkommer normalt merkostnad även för detta.

– Om befintlig anslutning utökas betalar kunden 482 kr/utökad A, plus all kostnad som överskrider skillnaden i utbyggnadstak mellan säkringsstorlekarna. I övrigt gäller samma som ovan.

– Kostnad för anordning av tillfälliga abonnemang i samband med nyanslutning eller utökning tillkommer.

– För effektleveranser (servissäkring över 200 A), såväl låg- och högspänning, gäller individuell hantering vid såväl nyanslutning som utökning.

 

AVTAL FÖR ELNÄT

Här hittar du som är privatkund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ELNÄT 

 

Här hittar du som är företagskund de allmänna avtalsvillkoren som är utarbetade av Energiföretagen Sverige, efter överenskommelse med Konsumentverket.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR  ELNÄT – NÄRINGSVERKSAMHET