Urkraft från förnybara energikällor

ke_bilder_540x306_vindkraft

 

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2015, som var ovanligt blåsigt, producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh el vilket är cirka 12 procent av vår elanvändning. Vid ingången av år 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk med en effekt på 6 029 MW.

Sedan hösten 2000 har vi tre egna vindkraftverk på Gunnön. De producerar ungefär 3 procent av den elenergi vi säljer. Det motsvarar vad 200 eluppvärmda villor förbrukar varje år. 3 procent kanske inte låter så mycket, men det är en värdefull andel eftersom det rör sig om helt miljövänlig el som produceras lokalt med hjälp av en förnybar energikälla. I juli 2012 övertog vi två nybyggda vindkraftverk vid Sölve i Sölvesborgs kommun.

HUR FUNGERAR VINDKRAFT?

Ett vindkraftverk tar tillvara luftens rörelseenergi och omvandlar den till elektrisk energi. Vindens energi sätter verkets turbinblad i rörelse och via en axel och en växellåda förs kraften över till en generator. Den omvandlar i sin tur kraften till elektrisk energi.

Ett modernt vindkraftverk tar tillvara cirka 50 procent av vindens energi. Vindstyrkan ökar ju högre upp i luften man kommer, därför placeras turbinbladen i vindkraftverken som regel på ungefär 100 meter höga torn.

MILJÖPÅVERKAN

All energiproduktion innebär någon form av miljöpåverkan. Uppförande av en vindkraftspark innebär bland annat en mängd transporter och nya vägar som går till parken. Produktionen av el från vindkraft innebär däremot inga utsläpp. Vindkraft och vattenkraft är energislag som utvinner energi från naturligt flödande källor. De problem som kan uppstå är ljud under drift samt att vindkraftverken förändrar landskapsbilden. Sett ur ett helhetsperspektiv är vindkraft ett hållbart energislag tack vare nollutsläppen under produktionen.

 

Frågor & svar

Hur ofta läser ni av elmätaren?

En gång i månaden. Får vi, av tekniska skäl, inte in din avläsning kan det förekomma att din faktura baseras på uppskattad elförbrukning.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller en mix av båda. Du kan också välja att vintersäkra ditt elpris för extra trygghet.

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1/2, 1, 2, 3 eller 5 år. Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.

Hur binder jag mitt elpris?

Du kan göra här på vår hemsida med mobilt BankID eller kontakta vår kundservice 0454-818 00.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor”. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.