Urkraft från förnybara energikällor

ke_bilder_540x306_vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2015, som var ovanligt blåsigt, producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh el vilket är cirka 12 procent av vår elanvändning. Vid ingången av år 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk med en effekt på 6 029 MW.

Sedan hösten 2000 har vi tre egna vindkraftverk på Gunnön. De producerar ungefär 3 procent av den elenergi vi säljer. Det motsvarar vad 200 eluppvärmda villor förbrukar varje år. 3 procent kanske inte låter så mycket, men det är en värdefull andel eftersom det rör sig om helt miljövänlig el som produceras lokalt med hjälp av en förnybar energikälla. I juli 2012 övertog vi två nybyggda vindkraftverk vid Sölve i Sölvesborgs kommun.

HUR FUNGERAR VINDKRAFT?
Ett vindkraftverk tar tillvara luftens rörelseenergi och omvandlar den till elektrisk energi. Vindens energi sätter verkets turbinblad i rörelse och via en axel och en växellåda förs kraften över till en generator. Den omvandlar i sin tur kraften till elektrisk energi.

Ett modernt vindkraftverk tar tillvara cirka 50 procent av vindens energi. Vindstyrkan ökar ju högre upp i luften man kommer, därför placeras turbinbladen i vindkraftverken som regel på ungefär 100 meter höga torn.

MILJÖPÅVERKAN
All energiproduktion innebär någon form av miljöpåverkan. Uppförande av en vindkraftspark innebär bland annat en mängd transporter och nya vägar som går till parken. Produktionen av el från vindkraft innebär däremot inga utsläpp. Vindkraft och vattenkraft är energislag som utvinner energi från naturligt flödande källor. De problem som kan uppstå är ljud under drift samt att vindkraftverken förändrar landskapsbilden. Sett ur ett helhetsperspektiv är vindkraft ett hållbart energislag tack vare nollutsläppen under produktionen.