ke_bilder_540_logga

 

 

 

 

 

Vi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling och service.

Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Digital Infrastruktur i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB, samt Elhandel och Vindkraft i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Vi har gemensam organisation och ledning som samordnar verksamheten under varumärket Karlshamn Energi. Bolaget Karlshamn Energi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001.

Förutom affärsidén styrs verksamheten efter de övergripande målen: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal.

Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som är moderbolag i Karlshamns kommuns bolagsgrupp. Det är en aktiebolagsrättslig koncern som ska samordna ägaransvaret för de övriga aktiebolagen inom kommunen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Övriga bolag i koncernen är Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Fastigheter AB, och Karlshamnsbostäder AB.

Årsredovisning

Här kan du läsa eller ladda ner våra bolags senaste årsredovisning.

Årsredovisning Karlshamn Energi AB 2022 (pdf)

Årsredovisning Karlshamn Energi Elförsäljning AB 2022 (pdf)

Årsredovisning Karlshamn Energi Vatten AB 2022 (pdf)


Styrelse

Karlshamn Energi AB / Karlshamn Energi Elförsäljning AB

Ulf Ohlsson, ordförande
Bo Eloff, vice ordförande
Olle Gillberg
Görgen Lennarthsson
Tommy Mikkelsen
Niklas Nilsson
André Nord
Linda Risholm
Suzanne Svensson
Markus Lindberg

Ted Olander

Personalrepresentanter:
Emelie Lindblom, Vision
Peter Karlsson, SEKO

Karlshamn Energi Vatten AB

Tommy Strannemalm, ordförande
Lars Hasselgren, vice ordförande
Rickard Lundberg
Britt Kilsäter
Olle Gillberg
Lisiana Nurhadi
Ziss Stålhandske
Thomas Lilja
Markus Lindberg
Suzanne Svensson

Ted Olander

Personalrepresentanter:
Jonas Larsson, Vision
Peter Karlsson, SEKO