ke_bilder_540_logga

 

 

 

 

 

Vi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling och service.

Inom Karlshamn Energi arbetar vi efter den affärsidé som beskrivs ovan, vilket innebär att vi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband, Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB, Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Bolaget Karlshamn Energi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001.

Förutom affärsidén styrs verksamheten efter de övergripande målen: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal.

Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som är moderbolag i Karlshamns kommuns bolagsgrupp. Det är en aktiebolagsrättslig koncern som ska samordna ägaransvaret för de övriga aktiebolagen inom kommunen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Övriga bolag i koncernen är Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Fastigheter AB, och Karlshamnsbostäder AB.

Årsredovisning

Titta gärna i vår Årsredovisning 2021 (pdf).


Styrelse

Karlshamn Energi AB / Karlshamn Energi Elförsäljning AB

Håkan Abramsson, ordförande
Stefan Nilsson, vice ordförande
Olle Gillberg
Görgen Lennarthsson
Tommy Mikkelsen
Niklas Nilsson
André Nord
Linda Risholm

Personalrepresentanter:
Emelie Lindblom, Vision
Peter Karlsson, SEKO

Karlshamn Energi Vatten AB

Tommy Strannemalm, ordförande
Lars Hasselgren, vice ordförande
Rickard Lundberg
Britt Kilsäter
Olle Gillberg
Lisiana Nurhadi
Ziss Stålhandske
Thomas Lilja

Personalrepresentanter:
Emelie Lindblom, Vision
Peter Karlsson, SEKO