ke_bilder_540_logga

 

 

 

 

 

Vi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling och service.

Inom Karlshamn Energi arbetar vi efter den affärsidé som beskrivs ovan, vilket innebär att vi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Vid årsskiftet 2018/2019 kommer även VA-verksamheten att ingå och vara en del av Karlshamn Energi. Bolaget Karlshamn Energi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001.

Förutom affärsidén styrs verksamheten efter de övergripande målen: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal.

Kika gärna i vår Årsredovisning 2018 (pdf).

Karlshamn Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som är moderbolag i Karlshamns kommuns bolagsgrupp. Det är en aktiebolagsrättslig koncern som ska samordna ägaransvaret för de övriga aktiebolagen inom kommunen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Övriga bolag i koncernen är Karlshamns Hamn AB, Karlshamns Fastigheter AB, och Karlshamnsbostäder AB.


Vår Styrelse

Tyrone Svärdh, ordförande Tel: 0708-15 45 10
Kerstin Gustafsson
Per Erlandsson
Yngve Svensson
Philip Bogheim
Carl-Magnus Kälvestam
Ingrid Hagberg-Hake
Diez Nobach
Per-Ivar Johansson
Peter Lorentzen
Roland Englesson