SKÖTSELRÅD av din anlägGning

Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert. Fjärrvärmecentralen som vi installerat hos dig bygger på beprövad och enkel teknik och behöver i stort sett ingen tillsyn. 

Här kan du läsa mer om hur du tar hand om din fjärrvärmeanläggning och vad du gör om det uppstår problem med den.

Felsökning av Fjärrvärme


SÅ HÄR tar DU hand om din fjärrvärmeanläggning

Tryck i systemet

Trycket bör ligga mellan 0,8–1,2 bar, men kan variera beroende på hur högt huset är. Trycket varierar också över årstiden.

Så här gör du:
• Du läser av trycket på tryckmätaren som finns på din anläggning.
• Så länge pilen är ovanför 0,5 bar behöver du inte fylla på systemet.

Påfyllning av systemet

Normalt behöver du inte fylla på vatten i systemet om inte trycket i systemet är mindre än 0,5 bar.

Så här gör du:
• Öppna försiktigt kranen märkt ”Påfyllning”.
• Håll ögonen på tryckmätaren
• Stäng påfyllningskranen när tryck mätaren visar mer än 0,8 bar.
Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har ett läckage.

Luftning

Om element är kalla i övre kanten och varma i nedre delen så är det troligt att man har luft i systemet, vilket är vanligt när systemet är nytt.

Så här gör du:
• Slå av cirkulationspumpen med huvudströmbrytaren.
• Vänta 15 min.
• Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
• Använd luftningsnyckel för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll ett papper eller burk under och öppna försiktigt. Vänta tills det börjar komma vatten.
• Stäng luftningsskruven på elementet.
• Starta pumpen igen och återställ läget för termostatventilerna på elementen. När systemet har luftats kommer trycket att sjunka. Fyll på vatten i systemet om trycket blir mindre än 0,5 bar.

Varmvattentemperatur

Du kan själv ställa in hur varmt ditt varmvatten till kranarna i huset ska vara, s.k tappvarmvatten. Har du för varmt tappvarmvatten finns risk för skållning.

Så här gör du:
• Skruva ratten inåt om du vill ha varmare vatten.
• Skruva ratten utåt om du vill ha kallare vatten.
Om temperaturen på varmvattnet varierar kan ventilen kärva. Då bör du motionera ventilen genom att skruva ratten fram och tillbaka, samtidigt som du spolar varmvatten.

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen pumpar vatten till elementen i ditt hus.

Så här gör du:
• Hastigheten ändras med vredet.
• Minska hastigheten om du har höga brusljud, ska stå på 1 eller 2.

Styrning

Din central kan ställas in på en mängd olika sätt för att få en uppvärmning som passar dig och ditt hus.
I reglerutrustningen ställer man en värmekurva. Den fungerar så att utegivaren mäter utetemperaturen och kurvan bestämmer då hur varmt vatten som ska gå ut till elementen.

Exempel
Är kurvan inställd på 1,2 och utetemperaturen är +10 grader, då är vattnet som går ut till elementen +60 grader. En brantare kurva gör att innetemperaturen justeras fortare vid kallt väder än en flack kurva.

Se mer om detta i manualen som följde med din reglercentral. Hittar du inte den kontakta vår Kundservice på 0454-818 00.

Frågor & svar

Behöver jag läsa av min fjärrvärmemätare?

Nej, om allt fungerar som det ska behöver du inte det

Hur ansluter jag mig till fjärrvärme?

Om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme till din fastighet, fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig för mer information.

Till intresseanmälan

Hur lång tid tar det att installera en fjärrvärmecentral?

Normalt tar det en dag att installera fjärrvärmecentralen.

Hur mäter ni min förbrukning av fjärrvärme?

Den fjärrvärme som används mäts i kWh. För att få fram antalet kWh mäter vi först temperaturen på fjärrvärmevattnet som vi skickar in till din fastighet och sedan temperaturen på vattnet som kommer ut igen. Dessutom hur stor mängd fjärrvärmevatten som behövs samt vattnets förmåga att överföra värme. För varje timma det sedan används bildar dessa parametrar en kWh fjärrvärme.

 

Hur stor är en fjärrvärmecentral till en villa?

Till en villa är en fjärrvärmecentral normalt ca 60 cm bred, 45 cm djup och 120 cm hög.

Hur varmt blir det i pannrummet med fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning innan och använt rummet som torkrum kommer du att märka att det blir svalare. Din nya anläggning läcker inte lika mycket värme.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Kan jag ta bort min vattenberedare när jag får fjärrvärme?

Ja, fjärrvärmecentralen producerar även varmvatten

Plockas min gamla panna bort?

Ja, normalt plockar man bort den gamla pannan och ansluter den nya fjärrvärmecentralen på samma ställe. I villor sätts fjärrvärmecentralen på väggen.

Vad gör jag med min skorsten när jag installerat fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning har din skorsten varit varm. När du byter uppvärmning till fjärrvärme kommer inte skorstenen att användas. Skydda den så att den inte vittrar sönder.

Vad gör jag om något är fel på min fjärrvärmeanläggning?

Då ringer du till vår kundservice på telefon 818 00 så får du prata med en värmetekniker hos oss. Du kan också teckna ett serviceavtal och få förebyggande underhåll, kontroll och optimering av din fjärrvärmecentral. Läs mer om serviceavtal här.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Kan jag få vilken temperatur jag vill på vatten och min värme?

Ja, du bestämmer själv hur varmt varmvatten du vill ha samt ställer själv in den innetemperatur du önskar via din anläggning.

Kan jag ha kvar mitt elavtal även efter jag installerat fjärrvärme?

Ja, du kommer fortfarande att använda el till lampor, datorer, spis, med mera. Fjärrvärmen ersätter bara den el som gått åt till värme och varmvatten.

STREAMAD VÄRME

Fjärrvärme är lokalt producerad med återvunnen förnybar energi som strömmar i rör under marken. Den uppdateras automatiskt och du kan använda den när du vill, dygnet runt. Njut av en bekväm och trygg värmekälla i ditt hem. Streamad värme – en ny men väldigt gammal typ av streaming.

Fjärrvärme är lokalt producerad med återvunnen förnybar energi som strömmar i rör under marken. Den uppdateras automatiskt och du kan använda den när du vill, dygnet runt. Njut av en bekväm och trygg värmekälla i ditt hem. Streamad värme – en ny men väldigt gammal typ av streaming.