VÅRT VATTEN

Vi förser dig med friskt, gott vatten och renar ditt avloppsvatten innan det når havet. 

Vatten är en ren vardagslyx. Du öppnar kranen och ut kommer rent, gott och friskt vatten. Du spolar ner ditt papper, tvättar dig och häller ut ditt glas i handfatet och behöver inte tänka på var det tar vägen, för det gör vi åt dig. Vardagslyx. Som vattenkund till det allmänna vatten- och avloppsnätet förser vi dig med gott, friskt vatten och vi säkerställer att vattnet som släpps ut i naturen igen håller bästa möjliga kvalitet.

Vårt dricksvatten kommer från Långasjön, som ligger i Miens avrinningsområde, och det är där vårt Vattenverk ligger. Vi förser ca 29 000 karlshamnsbor med rent dricksvatten och nästan lika många med avlopp. Grundvattenintäkt finns även i Ringamåla.

I Karlshamn har vi tre avloppsreningsanläggningar, Sternö, Ringamåla och Halahult samt ett 90-tal pumpstationer.

 


planerad utbyggnad Vatten och avlopp
som beslutats i gällande VA-plan

Här kommer vi efter hand att publicera information om hur utbyggnaden av vatten och avlopp. Denna information kommer att uppdateras efterhand som ny information finns.

 

Svängsta
Från slutet av januari till mitten av mars kommer vi att byta spill- och vattenledningar på Dovrevägen. Alla berörda fastighetsägare har meddelats. För övrig trafik kommer det vara väldigt begränsad framkomlighet och vi ber om överseende med detta.

Ire
Tidigt informationsmöte hölls våren 2017. Enkät som skickats ut avseende hur boende i området upplever kvalitet och kvantitet för vattnet från egna brunnar visade att egen dricksvattenförsörjning fortsatt är det bästa alternativet. Utredning för placering av en framtida avloppsanläggning pågår. Utbyggnad i tid kommer att förskjutas framåt. Hur lång tid detta handlar om publiceras här när revideringen av VA-planen är färdig och beslutad. I dagsläget är revidering av VA-planen framflyttad.


HÖGA FLÖDEN I MIEÅN

Nu är det höga flöden i Mieån, men de är inte tillräckligt höga för att SMHI ska gå ut med någon varning för just Mieån. Enligt väderprognos ska det fortsätta regna, vilket innebär att inom den närmsta tiden kommer det höga flödet antingen att ligga kvar på samma nivå eller öka. 

Tänk på att det är du som fastighetsägare som är skyldig att skydda egendom från översvämning. Eftersom de höga flödena kommer hålla i sig ett tag rekommenderar vi att du som har hus, trädgård eller källare i farozonen håller extra koll på vattennivån. Det går att förbereda sig med utrustning i form av skyddsvallar eller dränkbara pumpar (för avledning av vatten) om man upplever att det kommer finnas behov av det. Dessa finns att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Håll utkik på SMHI’s hemsida för de senaste flödesrapportena.

Om du har fastighet i närheten av någon annan å än Mieån rekommenderar vi att du går in på kommunens hemsida.

 

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C. Här kan du läsa mer om Legionella

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Vattnet är missfärgat.

Ibland är kranvattnet brunt eller gult. Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur brandposter, orsakar att den beläggning som med åren bildats på insidan av vattenledningarna rivs loss.

Låt vattnet rinna i 15 min och kontakta oss om vattnet fortfarande inte är klart. Brunt vatten är inte farligt men oaptitligt och utgör en teknisk störning som ska åtgärdas.

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Alltså är det helt ofarligt!

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Vad får jag spola ner i toaletten?

Toalettpapper, bajs och kiss! Resten hör hemma i soporna!

Om du spolar ner tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar etc så uppstår det ofta driftproblem när föremålen fastnar. Driftproblem på reningsverket eller driftproblem i din fastighet (stopp i avloppet) är ofta både kostsamt och tidskrävande.

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.

Vi renar ditt vatten