KARLSHAMN ENERGI – DET SJÄLVKLARA VALET!

ke_bilder_850x193_karlshamn

Ett elavtal är så mycket mer än bara el. Det handlar om dig, ditt hem, din granne, din förening och din stad – som vi försäkrar, stöttar, rustar och investerar i. Välj ditt elbolag med hjärtat så känns det extra bra i magen.

FYRA BRA ANLEDNINGAR!

Vårt miljöarbete. Vi på Karlshamn Energi arbetar kontinuerligt för en bättre miljö. För att nämna några exempel så kommer den el vi säljer från fossilfria eller förnybara energikällor. Det ingår 100 % fossilfri el som till exempel kommer från sol-, vind-, vatten-, och kärnkraft när du tecknar elavtal med oss. Önskar du specifika energislag, kontakta Kundservice.

Vårt pris. Vi strävar efter att ha den bästa möjliga prissättningen på vår el. Vi har dessutom inga dyra tillsvidareavtal som krånglar till det för dig som kund. Hos oss ingårbehöver inte vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt.

Vår service. Vi svarar alltid i telefon och har sällan kö. Har du frågor kan vi ge svar. Här på vår hemsida hittar du information om oss och via Facebook kan du hålla dig uppdaterad om vad vi gör.

Vi ger tillbaka. När du köper el från Karlshamn Energi används dina pengar till någonting bra. Vi återinvesterar nämligen från vår verksamhet tillbaka till Karlshamns kommun. Dessutom är vi också stolta sponsorer till massor av föreningar, kulturlivet och olika event.

Varmt välkommen att bli elhandelskund hos oss! Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på 0454-818 00 eller e-post kundservice@karlshamnenergi.se


Det ska vara enkelt att välja!

ke_bilder_850x193_el_gitarr

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att förstå vår prissättning. Därför har vi inga dolda avgifter eller krångliga avtal – och vi vill alltid hålla ett lågt pris.

vilket avtal ska jag välja?

rörligt avtal

Det rörliga elpriset följer elmarknaden och sätts i efterskott beroende på hur priset på marknaden har utvecklats den senaste månaden. Det innebär att priset per kilowattimme är olika, månad till månad. Vid rörligt elpris betalar du ett genomsnitt av månadens timpriser.

Med rörligt pris och månadsvis mätning av din el påverkas du inte av dagliga svängningar på elbörsen på samma sätt som vid timpris, då du inte behöver planera din elanvändning för att undvika toppar i elpriset på samma sätt. Ett högt elpris några enskilda timmar har alltså ingen direkt prispåverkan på det du förbrukar just då, däremot höjer dessa pristoppar snittpriset för månaden som helhet.

Timavtal

Med ett timavtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timavtal är att du kan påverka dina elkostnader genom att styra din förbrukning till när timpriset är som lägst.

Timavtal är en avtalsform som kan löna sig för dig som har goda möjligheter att styra din elanvändning till olika tider på dygnet. Detta kräver att du som kund aktivt följer med i den dagliga prisutvecklingen, då timpriserna kan pendla snabbt. Priset för elen du förbrukar varierar alltså timme för timme och prisskillnaderna kan vara stora under ett och samma dygn.

Priset baseras på Nord Pools spotpris per timme (exklusive påslag, elcertifikat och moms). Timpris löper tillsvidare med en månads uppsägningstid. Önskar du avtal om timpris eller har du några frågor om timpris, kontakta kundservice.

Läs gärna mer på Energiföretagens hemsida där de förklarar elavtal med timmätning. 

fast avtal
I dagsläget kan man inte teckna fast elpris på vår hemsida.

Avtal med fast elpriset innebär att elen kostar lika mycket per kilowattimme varje månad. Då vet man i förhand vad priset kommer att bli. Priset varierar beroende på vilken avtalsform du väljer – och med ett fast pris får du kontroll på kostnaderna.

Här hittar du våra olika priser och avtalsformer

anvisningsavtal

Alla som inte har gjort ett aktiv val, får automatiskt ett så kallat anvisningsavtal. Ett anvisningsavtal innebär att kunder betalar ett så kallat anvisat pris, eller tillsvidarepris.

Vårt anvisningspris är ett rörligt elpris med en extra administrationsavgift på 15 kronor inkl moms. Detta enligt lagstiftning som innebär att vi måste informera våra kunder minst fyra gånger om året att de har ett anvisningsavtal för att de aktivt ska göra ett ”elval”.

Har du ett anvisningsavtal? Gör ett aktiv elval! Teckna dig på vår hemsida med BankID eller kontakta oss.

Teckna Elavtal

Du kan teckna elavtal med oss här på vår webbplats. Har du BankID kan du signera ditt avtal direkt. Saknar du BankID, kontakta Kundservice på 0454-818 00 eller maila till kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de dig.

Här tecknar du avtal med BankID 

vill du sälja din solel till oss?

Kontakta Kundservice på 0454-818 00 så hjälper de dig.

Elens URsprung

För år 2022 köpte vi in ursprungsgarantier från förnybara energikällor (vatten, vind, sol och bio) motsvarande 100% av vår försäljning. Detta innebär ett koldioxidutsläpp på 0 gram per kWh, 0 gram per kWh kärnbränsleavfall och 0% från fossila bränslen.

 

Från och med 2023 köper vi ursprungsgarantier från förnybara och fossilfria energikällor. För en klimatsmart och hållbar elmarknad.

100 % fossilfri el innebär att vi köper in el från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Samtidigt som du som kund väljer fossilfri el bidrar du till att stimulera till mer fossilfri elproduktion, genom att efterfrågan på ursprungsgarantier ökar.

Läs mer här

Det ingår 100 % fossilfri el när du tecknar elavtal hos oss. Önskar du ett specifikt energislag eller lägga till Bra Miljöval, kontakta Kundservice på 0454-818 00.

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor” eller i vår app. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.