DRIFTINFORMATION

Här hittar du eventuella driftstörningar och planerade avbrott.

Vill du få ett sms om driftstörningar som påverkar dig och din fastighet vad gäller fjärrvärme, fiber, elnät eller vatten och avlopp? Registrera ditt nummer i vår sms-tjänst. Du kan också ta bort oönskade nummer eller lägga till flera fastigheter. 

SMS-tjänst 

 

Pågående

Inga pågående avbrott just nu.

  Planerade

  Inga planerade avbrott just nu.

   Arkiv

    Visa fler

    aktuella projekt

    Här kan du läsa mer om kommande arbeten och utbyggnad. Informationen uppdateras när ny information finns.

    Elnät

    april 2023

    FÖRNYELSE AV ELNÄT
    idrottsvägen/bergsplatån

    Vi fortsätter att drift- och vädersäkra vårt elnät för att klara framtidens behov och kommer att utföra arbeten . Arbetet beräknas starta under vecka 14 och pågå i cirka en månad. Arbetet utförs av Kraftringen Service AB, på uppdrag av Karlshamn Energi, som på plats kommer att gräva ner nya kablar och riva äldre luftledningar.

    Utförandet av arbetet kommer att innebära att kunder i området drabbas av några kortare strömavbrott. Berörda kunder har aviserats via brev från Kraftringen

    Vid frågor om projektet, kontakta: Roger Elmqvist, beredare, Kraftringen Service AB, 0705-97 84 95, roger.elmqvist@kraftringen.se

    Mars-Juli 2023

    FÖRNYELSE AV ELNÄT
    Tubbaryd/Nya stan

    Under mars månad påbörjar vi ett stort förnyelseprojekt i Tubbaryd som sedan fortsätter i etapper ned mot Nya stan. Grävarbeten kommer att pågå under en längre tid då vi ersätter gamla oljekablar för att framtidssäkra och stärka upp el-leveransen.

    Vi kommer inom etapp 1 av projektet att börja på Västervångvägen och successivt arbeta oss fram mot Vångstigen, delar av Stenhagsvägen och Sternövägen. Arbetet med etapp 2 kommer att fortsätta vidare på Sternövägen och delar av Norra Fogdelyckegatan.

    Etapp 1
    Grävarbeten under våren kommer att påverka tillgängligheten till vissa fastigheters uppfart men vi planerar inte stänga av någon gata helt i området. Ett körfält kommer alltid att vara öppet för trafik, däremot kommer det vara förbjudet att parkera i en av körriktningarna. Vi hoppas på förståelse för detta och kommer i god tid att skicka ut information till berörda adresser.

    Etapp 2
    Av praktiska skäl kommer delar av etapp 2 att starta tidigare än planerat. Arbeten på Hammargatan planeras att startas måndag 22 juni, medan arbeten mellan Sternöskolan och Hammargatan planeras att påbörjas vecka 24. Skolornas sommarlov och minskad trafik och rörelse i området gör att arbetet tidigareläggs av praktiska skäl. Resterande arbeten på Sternövägen, delar av Norra Fogdelyckegatan och slutligen Västra Långgatan kommer enligt planering att starta i höst och färdigställas innan årsskiftet.

    När: Mars – juni/juli 2023.
    Var: Västervångvägen, Vångstigen, delar av Stenhagsvägen och Sternövägen.

    Kontakt: Robin Sandgren, projektledare, 0454-20 48 17, robin.sandgren@karlshamnenergi.se


    vatten

    April 2023

    förnyelse av VA-ledningar åkerrensvägen

    Efter påsk kommer vi att starta upp vårt projekt med att byta ut samtliga dag-, spill och vattenledningar på Åkerrensvägen i Hällaryd.

    Detta medför att vi kommer behöva leda om infarten till Åkerrensvägen med en ny tillfällig väg från Elisbergsvägen. Berörda hushåll har informerats via brev, vid frågor eller funderingar kontakta projektansvarig.

    När: Projektet pågår från v.15 och fram till sommaren
    Var:
    Åkerrensvägen, Hällaryd

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se

    mars 2023

    byte av pumpstation forsbackavägen

    Vi byter ut en huvudpumpstation för spillvatten på Forsbackavägen. Projektet kommer att pågå från mars och fortgå fram till sommaren. Liten påverkan på trafiken med begränsningar i bredd och sänkt hastighet. Kör försiktigt.

    När: Projektet pågår från mars fram till sommaren
    Var:
    Forsbackavägen, Hästaryd

    2023

    Anslutning VA-ledningsnät
    Nötabråne

    Anslutning av cirka 10 fastigheter till VA-ledningsnät (spillvatten) är planerat att färdigställas under 2023. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden. Vatten finns redan utbyggt i området.

    *Uppdatering: Inlämnat för beslut om verksamhetsområde till KF 22 maj.

    När: Projektet färdigställs under 2023
    Var:
    Nötabråne

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se 

    2023-2025

    Anslutning VA-ledningsnät
    köpegårda

    Anslutning av cirka 65 fastigheter till VA-ledningsnät är planerat att färdigställas under 2023-2025. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden.

    *Uppdatering: Inlämnat för beslut om verksamhetsområde till KF 22 maj, därefter kommer detaljprojekteringen starta med konsulter.

    När: Projektet färdigställs under 2023-2025
    Var:
    Köpegårda

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se