DRIFTINFORMATION

Här hittar du eventuella driftstörningar och planerade avbrott.

Vill du få ett sms om driftstörningar som påverkar dig och din fastighet vad gäller fjärrvärme, fiber, elnät eller vatten och avlopp? Registrera ditt nummer i vår sms-tjänst. Du kan också ta bort oönskade nummer eller lägga till flera fastigheter. 

SMS-tjänst 

 

Pågående

Inga pågående avbrott just nu.

  Planerade

  Inga planerade avbrott just nu.

   Arkiv

    Visa fler

    aktuella projekt

    Här kan du läsa mer om kommande arbeten och utbyggnad. Informationen uppdateras när ny information finns.

    vatten

    2023

    Anslutning VA-ledningsnät
    Nötabråne

    Anslutning av cirka 10 fastigheter till VA-ledningsnät (spillvatten) är planerat att färdigställas under 2023. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden. Vatten finns redan utbyggt i området.

    • Uppdatering 22-11-25 . Förprojektering av möjlig ledningsdragning inom området pågår . Även en första kontakt med berörda markägare och dialog med boende .

    När: Projektet färdigställs under 2023
    Var:
    Nötabråne

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se

     

    2023-2025

    Anslutning VA-ledningsnät
    köpegårda

    Anslutning av cirka 65 fastigheter till VA-ledningsnät är planerat att färdigställas under 2023-2025. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden.

    • Uppdatering 22-11-25 . Förprojektering av möjlig ledningsdragning inom området pågår . Kontakt med berörda fastighetsägare inför ledningsrätter . Efter Nyår förväntas detaljprojektering starta av konsulter.

    När: Projektet färdigställs under 2023-2025
    Var:
    Köpegårda

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se 


    Elnät

     


    fjärrVärme