DRIFTINFORMATION

Här hittar du eventuella driftstörningar och planerade avbrott.

Vill du få ett sms om driftstörningar som påverkar dig och din fastighet vad gäller fjärrvärme, fiber, elnät eller vatten och avlopp? Registrera ditt nummer i vår sms-tjänst. Du kan också ta bort oönskade nummer eller lägga till flera fastigheter. 

SMS-tjänst 

 

Gäller det en driftstörning på ditt bredband/fiber? Kontakta alltid din tjänsteleverantör i första hand.
Här hittar du kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna i vårt fibernät.

 

Pågående

Inga pågående avbrott just nu.

  Planerade

  Inga planerade avbrott just nu.

   Arkiv

    Visa fler

    aktuella projekt

    Här kan du läsa mer om kommande arbeten och utbyggnad. Informationen uppdateras när ny information finns.

    Elnät

    FÖRNYELSE AV ELNÄT
    Nya stan Karlshamn

    När: Augusti – december 2023
    Var: Norra Fogdelyckegatan, Sternövägen, Västra Långgatan.

    Elnäts stora förnyelseprojektet i Karlshamn fortsätter med etapp 2 av projektet. Grävarbeten i Nya stan kommer att pågå under en längre tid för att ersätta gamla oljekablar för att framtidssäkra och stärka upp el-leveransen.

    Etapp 2
    Med planerad start vecka 35 påbörjas grävarbeten på delar av Norra Fogdelyckegatan, och fortsätter sedan etappvis på Sternövägen och slutligen Västra Långgatan. Arbetet är planerat att vara färdigställt innan årsskiftet.

    Kontakt: Robin Sandgren, projektledare, 0454-20 48 17, robin.sandgren@karlshamnenergi.se


    fjärrvärme

    Nyanslutning
    karlshamn österport

    Projekttid: november-december 2023
    Var: Idrottsvägen, Karlshamn

    Vi ansluter ny kund till fjärrvärmenätet på Idrottsvägen. V.48-50 genomförs grävarbeten vilket innebär att vi behöver leda om trafiken på gång- och cykelbanan vid Colorama. Vänligen följ skyltar och kör försiktigt.


    vatten

    FÖRNYELSE av vattenledningar
    ringvägen karlshamn

    Projekttid: augusti (v.35) t.o.m. november
    Var: Sternövägen, Snedgatan

    Vecka 35 börjar arbetet med byte av vattenledningar på Ringvägen. Grävarbeten och rörläggning medför begränsad framkomlighet i området. Information har gått ut till berörda hushåll och i de fall arbetet påverkar infart till uppfart kommer vi i största möjliga mån att hitta lösningar. Arbetet beräknas att vara slutfört i slutet av november 2023.

    Kontakt: Gustaf Moscán, byggledare Vatten, 0454-20 48 66, gustaf.moscan@karlshamnenergi.se

    FÖRNYELSE och utbyggnad av VA-NÄT
    NYA STAN Sternövägen/Snedgatan

    Projekttid: 2023 med start i augusti
    Var: Sternövägen, Snedgatan

    Med start vecka 33 påbörjas grävarbeten på Sternövägen och Snedgatan. Detta medför begränsad framkomlighet.

    Under augusti inleder vi ett större projekt med att förnya det gamla vatten- och spillvattensystemet samt att bygga ut dagvattensystemet i området Nya stan. Projektet kommer att göras i etapper och pågå under en längre tid.

    Arbeten med byte av vattenledningar sker på Sternövägen (från korsningen Hammargatan) upp till Snedgatan. En samförläggning av grävarbetet sker med kommande elnätsprojekt under hösten. För din och vår säkerhet kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Vi hoppas på förståelse för detta och tackar för visad hänsyn.

    Viktigt att tänka på:
    Biltrafik endast tillåten för boende på de sträckor vi gräver.
    Gång- cykeltrafik kommer att vara möjlig.
    Tillfällig parkering kommer att skapas för de boende som ej kommer åt sina uppfarter.
    Boende får hjälp med att flytta framställda sopkärl till uppsamlingspunkt på sophämtningsdagar

    Information har gått ut till berörda hushåll.

    Kontakt: Martin Wiman, entreprenadingenjör Vatten, 0454-20 48 34, martin.wiman@karlshamnenergi.se 

    Anslutning VA-ledningsnät
    Nötabråne

    När: Projektet färdigställs under 2023.
    Var:
    Nötabråne.

    Anslutning av cirka 10 fastigheter till VA-ledningsnät (spillvatten) är planerat att färdigställas under 2023. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden. Vatten finns redan utbyggt i området.

    *Uppdatering: Inlämnat för beslut om verksamhetsområde till KF 22 maj.

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se

     

    Anslutning VA-ledningsnät
    köpegårda

    När: Projektet färdigställs under 2023-2025
    Var:
    Köpegårda

    Anslutning av cirka 65 fastigheter till VA-ledningsnät är planerat att färdigställas under 2023-2025. Detta enligt Karlshamn kommun beslutade VA-utbyggnadsplan med identifierade 6 §-områden.

    *Uppdatering: Inlämnat för beslut om verksamhetsområde till KF 22 maj, därefter kommer detaljprojekteringen starta med konsulter.

    Kontakt: Robert Runesson, projektledare, 0454-20 48 18, robert.runesson@karlshamnenergi.se