DRIFTINFORMATION

Här kan du läsa om eventuella driftstörningar och planerade avbrott.

Vill du få SMS när driftstörningar gällande fjärrvärme, vatten och avlopp drabbar din fastighet? I vår SMS-tjänst kan du även registrera flera fastigheter och avregistrera dig om du inte längre vill få SMS-utskick.
Registrera/avregistrera dig för SMS-tjänsten här.

 

Pågående

Inga pågående avbrott just nu.

  Planerade

  Inga planerade avbrott just nu.

   Arkiv

    Visa fler

    aktuella projekt

    Här kan du läsa mer om kommande arbeten och utbyggnad. Informationen uppdateras när ny information finns.

    fjärrvärme

    svängsta

    Med start måndag den 27 juni kl. 22.00 gör vi ett avbrott i fjärrvärmeleveransen i Svängsta. Detta med anledning av att vi förbättrar och förnyar fjärrvärmeledningarna. Underhållsarbetet pågår till och med tisdag den 28 juni kl. 22.00.

    Avstängningen påverkar varmvatten och värme och information har gått ut till berörda hushåll via brev och sms. Underhållet medför tömning av fjärrvärmeledningar utomhus, värt att veta är att det då kan förekomma grönaktigt vatten som är ofarligt för miljön.

    Tid: 27 juni – 28 juni 2022
    Var: Arbetet omfattar bl.a. Gisels väg, Kjellsavägen, Raftvägen, Recordvägen, Skolvägen, Brunnsvägen, Bokvägen, Kraftvägen, Mariegården, Strömgränden m.fl.

    elnät

    gustavsborg/VekerUmsvägen

    Vi fortsätter utbyggnaden av framtidens elnät i Karlshamn. Under våren påbörjar vi ett längre projekt för att byta ut gamla till nya kablar på Gustavsborgsvägen samt delar av Matrosgatan och Vekerumsvägen.

    Gustavsborgsvägen (april-maj)
    Grävarbeten påbörjas den 4 april och beräknas fortsätta in i maj. Under perioden gäller parkeringsförbud dygnet runt på Gustavsborgsvägen. Detta för att försäkra oss om god framkomlighet för personal och arbetsfordon, då vi även behöver spärra av delar av vägen under pågående grävarbeten.

    Matrosgatan (april-juni)
    I anslutning till Gustavsborgsvägen kommer vi även att förnya elnätet på delar av Matrosvägen. Arbetet avser vägsträckan bakom Gustavsborgs äldreboende (vid järnvägen) och under arbetet kan framkomligheten vara begränsad.

    Vekerumsvägen (april-juni)
    Grävarbeten sker på en kortare sträcka vid Börjessons Bil, mellan Rörvägen och Sölvesborgsvägen. På sträckan sänks hastigheten under pågående arbete. Fotgängare och cyklister kan komma att hänvisas till andra sidan vägen.

    Tid: April – juni 2022
    Var: Gustavsborgsvägen, Matrosgatan, Vekerumsvägen

    Vatten

    köljavägen Hällaryd

    Med start den 23 maj gräver vi för nya VA-ledningar på en del av Köljavägen. Arbetet medför att Kölljavägen kommer att stängas av för genomfart. In- och utfarten Köljavägen/Gamla Riksvägen är helt avstängd och trafiken leds istället om via Kopprarpsvägen. Vänligen följ hänvisningar och skyltar!

    De nya ledningarna innebär att området får möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten. Projektet är planerat pågå under cirka fyra veckor.

    Tid: 23 maj 2022 t.o.m. juni 2022
    Var: Östersjövägen, Stilleryd

     

    PRÄSTSLÄTTEN/FRÖKENsKÄLLA

    Från och med den 14 mars börjar vi byte av vattenhuvudledning i södra Prästslätten. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren och börjar vid Frökenskälla (järnvägsstationen) och fortsätter upp till Prästlättskolan. Längs med arbetssträckan kan det vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanor. Uppmärksamma att tung trafik och arbetsfordon kommer att köra i området under projektets gång. Vänligen följ skyltar och kör försiktigt.

    Under arbetets gång kommer det att förekomma tillfälliga vattenavstängningar. Information om aktuella vattenavstängningar i ett område skickas ut löpande till de hushåll som berörs.

    Tid: 14 mars 2022 – sommaren 2022
    Var: Prästslätten/Frökenskälla