DRIFTINFORMATION

Här kan du läsa om eventuella driftstörningar och planerade avbrott.

Vill du få SMS när driftstörningar gällande fjärrvärme, vatten och avlopp drabbar din fastighet? I vår SMS-tjänst kan du även registrera flera fastigheter och avregistrera dig om du inte längre vill få SMS-utskick.
Registrera/avregistrera dig för SMS-tjänsten här.

 

Pågående

Inga pågående avbrott just nu.

  Planerade

  Inga planerade avbrott just nu.

   Arkiv

    Visa fler

    aktuella projekt

    Här kan du läsa mer om kommande arbeten och utbyggnad. Informationen uppdateras efterhand när ny information finns.

    Vatten

    DALGÅNGEN/SKOGSSTIGEN

    Vi byter va-ledningar på Skogsstigen (i höjd med Klintvägen och fram till svängen i backen). Arbetsbod och uppställningsyta kommer att placeras vid grönytan mellan vägen och ”pulkabacken”. Arbetet påbörjas vecka 47 och beräknas vara klart i februari 2022. Grävarbetet begränsar framkomligheten. Kör försiktigt.

    Tid: Vecka 47 (22 nov) – februari 2022
    Var: Skogsstigen i Dalgången

    elnät

    ROSENKÄLLAN

    Vi förstärker elnätet i Rosenkällan. Grävarbetet påbörjas den 18 november och beräknas pågå året ut. Arbetet sker dagtid i etapper och startar vid slutet av Rosenkällevägen (i höjd med Sommarvägen) för att fortsätta mot Vårvägen (se bild).

    Grävarbetet kommer att påverka framkomligheten i en körriktning samt intilliggande trottoar men vi kommer göra vårt yttersta för att påverka omgivningen i minsta möjliga mån.

    Projektet med att framtidssäkra elnätet i området kommer att fortsätta under 2022.

    Tid: 18 november 2021 – januari 2022
    Var: Rosenkällevägen, Vårvägen i Rosenkällan