producera egen el – MIKROPRODUKTION

Funderar du på att sätta upp solceller på huset, eller är du intresserad av ett eget litet vindkraftverk på tomten? Då kan du bli mikroproducent. Det tycker vi på Karlshamn Energi är positivt och tyder på ett värdefullt personligt engagemang.

Genom att bli mikroproducent får du både kontroll över din elanvändning och bidrar till att skapa ett mer hållbart energisystem. Här har vi samlat den viktigaste informationen till dig som är intresserad av mikroproduktion.

Checklista – du ska:

  • Producera el främst för eget bruk
  • Vara nettokonsument (förbruka mer el än du producerar under ett kalenderår)
  • Teckna ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag

Vad menas med mikroproduktion?

Om du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för mikroproducent. Med förnybar el menas främst den som framställs från sol, vind och vatten.

Mikroproducent blir du om du som kund producerar mindre el än du förbrukar under ett kalenderår samt har en produktionsanläggning med en maxeffekt på 43,5 kW och med en huvudsäkring på max 63 ampere (A).

Som mikroproducent är du nettokonsument av el, med andra ord producerar mindre el än vad som behövs i hushållet och köper resten av elen från ditt elhandelsbolag som vanligt.

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

Läs på om mikroproduktion och ta reda på vilka förutsättningar som gäller för dig där du bor. Överväg val av teknik, undersök tillståndskrav och möjlighet till ersättning och bidrag. Kontakta sedan en behörig elinstallatör. Elinstallatören gör en föranmälan om elproduktion hos oss på Karlshamn Energi. Om något arbete behöver utföras på din anslutning till elnätet skickar vi en offert för detta. Elinstallatören får sedan ett medgivande från oss så att arbetet kan påbörjas. När det är klart skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss. När vi fått in färdiganmälan byter vi din elmätare. Den ska både mäta elen som produceras och konsumeras. Det är kostnadsfritt, upp till 63 A.

Kan jag få skattereduktion?

Som mikroproducent av förnybar el kan du få upp till 18 000 kronor i skattereduktion, om du inte själv använder all el du producerar, utan överskottet av den producerade elen matas ut på elnätet. För att komma ifråga för skattereduktion måste du som producent uppfylla vissa krav:

  • Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Inmatning och uttag från elnätet måste enkelt uttryckt ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.
  • Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning sker på ett korrekt sätt och har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du matat in och tagit ut från elnätet under kalenderåret.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut i anslutningspunkten under samma kalenderår (högst 30 000 kilowattimmar per år). Skattereduktionen är 60 öre/kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion du kan få 18 000 kronor per år.