ke_bilder_540x730_sldd_honaEnergikartläggning

Genom att effektivisera energianvändningen kan du öka lönsamheten i företagets verksamhet. Med hjälp av oss på Karlshamn Energi får du en energikartläggning som visar aktuell status, var eventuella energitjuvar finns och hur du kan åtgärda dem. En energikartläggning ger dig möjlighet att sänka energikostnaderna rejält.

HUR GÅR DET TILL?

Steg 1 Kartläggning 

Vi samlar in energistatistik och mäter temperaturer, flöden, el, kyla etc för att utreda vart energin tar vägen. Efter kartläggningen görs en avstämning mellan oss och ditt företag.

Steg 2 Energianalys

Vi gör närmare studier av utvalda delar. Energianalysen ligger till grund för att hitta lösningar som är effektiva ur energi-, ekonomi och hållbarhetssynpunkt. Ni får en presentation av tänkbara åtgärdsförslag. Tillsammans diskuterar vi om och hur ni kan gå vidare.

Steg 3 Beräkning av lönsamhet

Presentation av lönsamhet i form av t.ex. LCC eller payoff för de utvalda åtgärderna. Ni får ett beslutsunderlag

för möjliga energibesparande åtgärder att förverkliga. Karlshamn Energi erbjuder fler steg om ni väljer att gå vidare och genomföra åtgärderna.

Steg 4 Genomförande av åtgärder

Vi kan stå för projektledning vid genomförandet av de utvalda energiåtgärderna. Med en (1) kontaktperson för projektet får ni ett helhetstänkande och en trygghet i att projektet fullföljs på korrekt sätt.

Steg 5 Uppföljning

Efter en tid görs en uppföljning där vi kontrollerar de genomförda åtgärderna. Genom uppföljningen kan vi säkerställa att det förväntade resultatet uppnåtts.

Mer information eller boka

Maila till Jakob Elmerstig eller ring honom på 0454-818 11 så hjälper han dig att boka en tid. Du kan även kontakta vår Kundservice på 0454-818 00.


SKA DU utföra GRÄVningsarbete
PÅ DIN TOMT eller din mark?

Kontakta alltid oss om du ska gräva. Vi kommer och märker ut nedgrävda el-, fiber- och fjärrvärmeledningar där du har tänkt sätta grävskopan i marken, på det viset slipper du riskera att gräva av viktiga ledningar.

PRISER

Beställer du tjänsten 3-5 dagar i förväg är den helt gratis!

KONTAKT

Via tjänsten ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster) kan du anmäla att du vill gräva och då sköter de kontakten med alla som behöver märka ut kablar eller ledningar. För mer information maila till Robin Sandgren, robin.sandgren@karlshamnenergi.se eller ring honom på 0454-20 48 17 så hjälper han dig att boka en tid. Du kan även kontakta vår Kundservice på 0454-818 00.