VId STÖRRE vattenläcka ELLER AVBROTT

För att underhålla ledningsnätet och utföra arbete på ledningarna medför det att vi ibland behöver stänga av vattnet, i dessa fall meddelar vi detta i god tid. Men ibland kan det tyvärr ske något oförutsett där vi med väldigt kort varsel måste stänga av vattnet. Om vattnet är avstängt under en längre period sätter vi ut vattentankar med dricksvatten och meddelar allmänheten var man kan hämta vatten. För dessa situationer är det bra att ha rena vattendunkar hemma som man kan fylla på, alternativt spara på diskade pantflaskor.

Om det har varit en läcka och vi misstänker att vattnet kan ha blivit förorenat inför vi kokrekommendationer. Dessa rekommendationer kvarstår tills vi har analyserat vattnet och kan garantera att vattnet inte är förorenat.

För att vara säker på att du alltid får viktig information vid läckor/avbrott kan du registrera dig för SMS-utskick här.

Vid missfärgat vatten

Vid ökad omsättning av vatten kan den ökade vattenhastigheten i ledningssystemet medföra att den beläggning som finns invändigt i rören lossnar. Beläggningen består av exempelvis mangan och järnavlagringar, när den lossnar upplevs vattnet som rostbrunt. Vissa personer kan tycka att det ser ut som fin, fin sand eller grus. Rostbrunt vatten är oaptitligt men tidigare provtagningar har visat att rostbrunt vatten vid störningar är brukligt som dricksvatten och ej utgör någon hälsorisk.

Vi rekommenderar att man inte tvättar vittvätt, då den kan bli missfärgad. Har du drabbats av brunt vatten, låt kallvatten rinna i cirka 10-15 minuter så brukar vattnet klarna, men du ska inte öppna kranen för fullt.


Kokrekommendationer

Vid införande av en kokrekommendation kan det vara svårt att veta när man behöver koka vatten. En tumregel är att allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning ska kokas. Det spelar ingen roll om du kokar upp vattnet i en kastrull eller i en vattenkokare, när vattnet når kokpunkten dör eventuella bakterier, virus och parasiter.

Vattnet behöver inte koka länge utan så fort du ser att det börjar koka är det tillräckligt varmt. Häll upp det kokta vattnet i en väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare. Om du planerar att förvara vattnet i kylskåpet, låt det då svalna innan för att inte värma övriga varor i kylskåpet.

 

Kokt dricksvatten ska användas till att:

 •  blanda saft eller andra drycker med vatten
 •  brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 •  göra is
 •  skölja frukt och grönsaker som inte ska kokas
 •  borsta tänderna

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • koka mat
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha (men se till att små barn inte sväljer av vattnet och undvik att bada)
 • spola toaletten
 • diska i maskin på högsta temperatur (använd torkprogrammet) eller för hand (låt disken torka ordentligt innan den används, då torkar mikroorganismer sönder)
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor

VID HÖG VATTENFÖRBRUKNING

OM DIN VATTENFÖRBRUKNING AVVIKER FRÅN DET NORMALA

Under Mina sidor kan man registrera sin vattenförbrukning och se när den senaste avläsningen gjordes. Har du fått en vattenavläsningsblankett hem, kan du skicka in uppgifterna manuellt om du hellre vill det. Det är viktigt att vi får in aktuell förbrukning eftersom fakturorna baseras på dessa avläsningar och det är också lättare för dig att hålla koll på din vattenförbrukning om du håller din mätarställning uppdaterad.

Om vattenmätaren registrerar förbrukning trots att inget vatten används, kontrollera då att ingen kran droppar eller att en toalettstol står och rinner, även tappkranen utomhus kan läcka om en sådan finns. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.

Du behöver alltid kontakta vår Kundservice om något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren, eller om vattnet behöver stängas av ute i gatan.

Vattenläcka på fastigheten innan vattenmätaren
Om det läcker i marken, t ex på gräsmattan som tillhör fastigheten så behöver du kontakta oss så att vi kan stänga av vattnet i gatan. Är läckan på din ledning så kontaktar du en anläggningsentreprenör för att få hjälp.

Vid översvämning i källaren
Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. Vid större översvämningar bör du anlita en auktoriserad firma som hjälper dig med både skadereglering och att få källaren torr igen. Kontakta ditt försäkringsbolag för ersättning.

Hur du minskar risken för översvämning eller läcka
Det är vanligast med läckor i köket då ett modernt kök kan ha väldigt många vattenledningar och det räcker att en av dem går sönder för att orsaka stor skada. För att minska risken att golvet tar skada vid vattenläcka kan du köpa en skyddande plastskiva att placera under både diskmaskin och kyl- och frys. Se till att hålla golvbrunnar rena då ett stopp kan orsaka översvämning.

Spola aldrig ner fett, hushållspapper, tamponger och liknande i avloppet, läs mer här om vad du ska undvika att spola ner. Om du får stopp i avloppet kontaktar du oss så skickar vi ut spolbilen, om stoppet är i våra ledningar bekostar vi jobbet, är det i fastighetens ledningar skickar vi en faktura till dig på jobbet i efterhand. Om du väljer att anlita en annan firma och stoppet visar sig vara i våra ledningar ska de skicka fakturan direkt till oss.

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C. Här kan du läsa mer om Legionella

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.