ANVÄND VATTNET SMART I SOMMAR 

Vatten är en viktig ingrediens för Karlshamn. Tänk därför på att spara på det i sommar. Det gynnar oss alla.

tips & trix för att använda vattnet smart

Det är viktigt att vara vattensmart året runt, men under sommaren är det extra viktigt då efterfrågan är mycket högre och tillgången är generellt lägre. Det finns många bra sätt att spara vatten, och om alla hjälps åt kommer det göra stor skillnad.

Hur blir man vattensmart?

 • Vattna nattetid (mellan klockan 21.00-06.00) bevattning dagtid kräver mycket större volymer då största delen av vattnet avdunstar.
 • Gräv ner en bevattningsslang i rabatterna och vattna rötterna direkt, på så sätt sparar du 70% vatten.
 • Om du är poolägare, investera i ett bra reningssystem så att du kan använda samma vatten hela sommaren.
 • Spara regnvattnet och använd till bevattning.
 • Plantera inte nya häckar eller lägg nya gräsmattor under sommartid då det kräver mycket bevattning, det är bättre att plantera från september till april.

Lite ”mindre” tips där alla kan göra skillnad

 • Duscha istället för att bada badkar, stäng av vattnet medan du tar tvål/schampo och försök undvika långa duschar.
 • Stäng av kranen medan du borstar tänderna eller rakar dig.
 • Ha en kanna med vatten i kylskåpet för att slippa spola i kranen för att få kallt vatten.
 • Kör enbart diskmaskin och tvättmaskin när de är fulla och använd ekonomiprogrammet. Att använda diskmaskin är ofta mer vattensmart än handdisk.
 • Vid handdisk, diska inte under rinnande vatten.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar.

 

 


vattenbrist

När vi inte har kapacitet att producera eller distribuera vatten motsvarande vad förbrukningen är i samhället tvingas vi införa bevattningsrestriktion eller bevattningsförbud. Detsamma gäller om nivån i vattentäkten Mien är för låg. Information om bevattningsrestriktion eller bevattningsförbud hittar ni både på vår hemsida under Driftinfo och på vår Facebooksida. Vi skickar även ut SMS till de berörda som har registrerat sig för SMS-utskick hos oss.

För att vara säker på att du tar del av all viktig information, registrera ditt mobilnummer här om du inte redan har gjort det. 


bevattningsrestriktion

En bevattningsrestriktion införs när vi tillsammans måste hjälpas åt att se över våra vanor för att undvika att det blir bevattningsförbud. Bevattning får endast ske nattetid mellan 21.00-06.00, all annan bevattning ska göras med vattenkanna. Poolfyllnad är tillåtet i lugnt tempo, vilket motsvarar en tredjedel av maxtrycket i vattenslangen.

bevattningsförbud

När ett bevattningsförbud införs är det väldigt viktigt att vara så rädd som möjligt om vattnet för att det kan riskera att ta slut. Det är enbart tillåtet att vattna med vattenkanna oavsett tid på dygnet. Användning av högtryckstvätt eller poolfyllnad är inte tillåtet.

 


bli en ansvarsfull poolägare

När sommaren kommer med alla dess härligheter så drar även poolsäsongen igång. Det är ju helt underbart att kunna svalka sig i sommarhettan utan att lämna sin egen tomt, men det finns vissa grejer som är viktiga att tänka på, både för att vattnet ska räcka till alla, men även ur en miljösynpunkt. Vi har gjort en lista som guidar dig från dagen poolen ska fyllas, till hur du underhåller poolen och sist men inte minst, hur du tömmer den på bästa sätt. A och O är att planera din fyllning då den kan ta tid.

 

fylla poolen

 • Använd trädgårdsslang eller liknande och fyll på i lugn takt för att undvika missfärgat eller grumligt vatten för dig och dina grannar.
 • Ha en dialog med dina närmsta grannar för att undvika att ni fyller era pooler samtidigt.
 • Ha slangens mynning ovan yta för att förhindra risken att få baksug där poolvattnet sugs ut i ledningsnätet vid stora vattenuttag i närheten.

underhålla poolen

 • Ha en väl fungerande vattenrening så du kan använda samma vatten hela sommaren, då sparar du både vatten och pengar.
 • Undvik kemikalier om det inte behövs.
 • Vid användning av kemikalier, följ instruktionerna och överdosera ej.
 • Använd aldrig silver för hygienisering då det inte dödar virus samt att det utgör en större miljöbelastning än klor.

tömma poolen

 • Använd inga kemikalier dagarna innan tömning.
 • Töm först och främst på din egna tomt, släpp ut lite vatten i taget så vattnet hinner sjunka undan.
 • Kontrollera så att vattnet inte ställer till problem för dina grannar.
 • Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar så att vattnet inte rinner helt orenat ut i våra vattendrag.
 • Töm inte vattnet direkt i vattendrag, sjöar eller hav då du kan skada djur- och växtriket.
 • Som en sista utväg ska du tömma din avklorerade vatten ut i spillvattennätet. Vid tömning av poolen får du inte ha högre flöde än vad du kan ha vid påfyllning.

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.