Hoppsan – Det blev tyst och mörkt!

ke_bilder_850x193_el_ficklampor

När strömmen går kan anledningen vara att det blivit ett avbrott i vårt elnät eller så kanske en säkring har löst ut i ditt hem.  

Börja alltid att kontrollera din egen anläggning först. Det bästa sättet är att kontrollera om grannen har ström. Om inte, så ligger troligen felet på elnätet och då behöver du kontakta oss på telefon: 0454-818 00, vardagar 8.00-16.00 eller jour/övrig tid ring SOS Alarm 0470-270 26.

I största möjliga mån informerar vi om elavbrott via vår hemsida under ”Driftinfo” och på Facebook. Vid större händelser får du alltid mer information via sms eller annan media som tv och radio P4.

Kontrollera din egen anläggning först

  • Kontrollera proppskåpet/säkringarna för att säkerställa att avbrottet inte bara skett hemma hos dig. Om propparna är hela kan du titta ut för att se om gatubelysningen och belysningen i hus runt omkring har slocknat.
  • Finns jordfelsbrytare? Kontrollera om den har löst ut. Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök slå till den.

Tips vid strömavbrott

  • Ha en batteridriven radio nära till hands, så att du kan hålla dig uppdaterad om de senaste händelserna.
  • Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
  • Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva din hjälp. Äldre eller funktionshindrade är särskilt känsliga och kan behöva hjälp redan under de första timmarna av ett elavbrott.
  • Behöver du ringa, prova det fasta telefonnätet först. Det fungerar trots elavbrott medan mobilnät och internettelefoni kan slås ut.
  • Vid minusgrader, se över vattenledningarna så att de inte fryser sönder. Isolera ytliga rör lite extra med handdukar, filtar eller dylikt. Om temperaturen inomhus närmar sig noll grader: töm vattensystemen. Stäng av huvudkranen, lämna övriga kranar öppna. Töm elementen. Det görs oftast längst ned på värmepannan. Se till att vattnet leds ner i golvbrunnen. Häll spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

Tips för hemmet när elen försvinner

När du fått höra att elektriciteten ska kopplas från, eller om du hastigt blir medveten om det, finns konkreta åtgärder som du kan vidta.

Kylskåp
Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frysskåp
Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre elavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion (om möjlighet finns att laga mat utan el). Bröd och grönsaker håller ytterligare ett par dagar.

Vatten
Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el. Avbrott under pågående bakning, förvara bröd som inte är utbakat svalt tills strömmen fungerar igen, knåda då degen en gång till och låt den jäsa igen.

Avbrott under maskindiskning
Stäng av maskinen och vattenkranen.

Avbrott under tvättning
Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av ”nödöppningen”, se bruksanvisningen.

Motorvärmare/övrig eldriven utrustning
Ha inte på motor- och kupévärmare. Stäng av tv, video, musikanläggning m m, för att underlätta återinkoppling av elen.

Undvik hissar
Befinner du dig på allmän plats eller i ett hyreshus bör du givetvis inte använda hiss om du känner till risken för elavbrott.

 

SMS-AVISERING

Vid ett större avbrott skickar vi ut ett sms till berörda kunder. Har du ett kontantkort, skyddat nummer eller en mobil som är skriven på annan adress, får du automatiskt inget sms utan måste själv koppla ihop ditt nummer med din adress. Du registrerar dig här.

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller en mix av båda. Du kan också välja att vintersäkra ditt elpris för extra trygghet.

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1/2, 1, 2, 3 eller 5 år. Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.

Hur binder jag mitt elpris?

Du kan göra det här på vår hemsida med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice 0454-818 00.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor”. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

EN FILM OM EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL