VI VÄRMER DIG – MED överskottsVÄRME FRÅN INDUSTRIN!

Vi är väldigt stolta över vår fjärrvärme i Karlshamn! Vi levererar över 99% förnybar fjärrvärmeproduktion där ca 93% består av restvärme från Södra Cell i Mörrum, resterande värme kommer från AAK eller från våra egna hetvattencentraler. Våra största hetvattencentraler i Stilleryd och i Mörrum, drivs av biobränsle, en väldigt miljövänlig och grön fjärrvärme med andra ord!

Hur fungerar fjärrvärme?
Vid tillverkningen av pappersmassa på Södra Cell i Mörrum uppstår ett överskott av värme som värmer fjärrvärmevattnet. Det uppvärmda vattnet pumpas direkt därifrån till Mörrums samhälle samt till vår hetvattencentral i Stilleryd via en mil lång ledning. När det varma vattnet når Karlshamn delas flödet upp till Karlshamn centrum, Karlshamn norra, Asarum och sedan hela vägen till Svängsta. Om man skulle lägga alla våra fjärrvärmeledningar på rad uppmäter det hela 125 km och fjärrvärmedistrubitionen motsvarar 20 000 m³ olja per år. Energisamarbetet mellan Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi ger stora miljövinster i form av minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar.

Vägen mot 100% förnybar fjärrvärme
Vi påbörjade en stor biosatsning år 2016 tillsammans med Södra Cell och år 2017 investerade och byggde vi gemensamt om våra anläggningar för att på sikt nå målet med 100% förnybar fjärrvärme. Södra Cell investerade i en indunstning som möjliggjorde ökad leverans av restvärme med ca 15% vilket motsvarar ungefär 30% högre effekt och flöde. För att kunna tillgodose den ökade leveransen förstärkte vi ca 2 km rör och ledningar vilket gör att vi nu kan leverera restvärme ner till -12 grader, jämfört med tidigare då det enbart gick ner till +/- 0 grader.

I samband med detta konverterade vi vår största anläggning, hetvattencentralen i Stilleryd från fossil olja till bioolja. Biooljan som förbränns där är förbrukad olja från t ex restauranger eller restprodukter från matoljetillverkning. Projektet pågick under större delen av 2017 och innebar ändrade flöden, utbyggnad av tankar, pumpar och omprogrammering av teknik. 2019 investerade vi i en ny biooljeanläggning i Mörrum.

Med dessa investeringar och åtgärder nådde vi vid 2020 års slut 99,4% förnybar fjärrvärme, vilket innebär mindre utsläpp och renare luft till våra kommuninvånare i Karlshamn.

Kan jag få fjärrvärme?
Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna i gatan har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme, kontakta Roger Antonsson på 0454-818 27 eller maila roger.antonsson@karlshamnenergi.se. Du får ett kostnadsfritt besök där vi kollar på just dina möjligheter och sedan får du en offert. Om det inte finns fjärrvärme i ditt område kommer vi höra av oss till er så fort det blir möjligt för er att ansluta er till fjärrvärme. Är ni osäkra på om ni kan få fjärrvärme eller inte, hör av er! Ingen fråga är för stor eller för liten.

Frågor & svar

Behöver jag läsa av min fjärrvärmemätare?

Nej, om allt fungerar som det ska behöver du inte det

Hur ansluter jag mig till fjärrvärme?

Om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme till din fastighet, fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig för mer information.

Till intresseanmälan

Hur lång tid tar det att installera en fjärrvärmecentral?

Normalt tar det en dag att installera fjärrvärmecentralen.

Hur mäter ni min förbrukning av fjärrvärme?

Den fjärrvärme som används mäts i kWh. För att få fram antalet kWh mäter vi först temperaturen på fjärrvärmevattnet som vi skickar in till din fastighet och sedan temperaturen på vattnet som kommer ut igen. Dessutom hur stor mängd fjärrvärmevatten som behövs samt vattnets förmåga att överföra värme. För varje timma det sedan används bildar dessa parametrar en kWh fjärrvärme.

 

Hur stor är en fjärrvärmecentral till en villa?

Till en villa är en fjärrvärmecentral normalt ca 60 cm bred, 45 cm djup och 120 cm hög.

Hur varmt blir det i pannrummet med fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning innan och använt rummet som torkrum kommer du att märka att det blir svalare. Din nya anläggning läcker inte lika mycket värme.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Kan jag ta bort min vattenberedare när jag får fjärrvärme?

Ja, fjärrvärmecentralen producerar även varmvatten

Plockas min gamla panna bort?

Ja, normalt plockar man bort den gamla pannan och ansluter den nya fjärrvärmecentralen på samma ställe. I villor sätts fjärrvärmecentralen på väggen.

Vad gör jag med min skorsten när jag installerat fjärrvärme?

Har du haft exempelvis olja eller pellets som uppvärmning har din skorsten varit varm. När du byter uppvärmning till fjärrvärme kommer inte skorstenen att användas. Skydda den så att den inte vittrar sönder.

Vad gör jag om något är fel på min fjärrvärmeanläggning?

Då ringer du till vår kundservice på telefon 818 00 så får du prata med en värmetekniker hos oss. Du kan också teckna ett serviceavtal och få förebyggande underhåll, kontroll och optimering av din fjärrvärmecentral. Läs mer om serviceavtal här.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Kan jag få vilken temperatur jag vill på vatten och min värme?

Ja, du bestämmer själv hur varmt varmvatten du vill ha samt ställer själv in den innetemperatur du önskar via din anläggning.

Kan jag ha kvar mitt elavtal även efter jag installerat fjärrvärme?

Ja, du kommer fortfarande att använda el till lampor, datorer, spis, med mera. Fjärrvärmen ersätter bara den el som gått åt till värme och varmvatten.

STREAMAD VÄRME

Fjärrvärme är lokalt producerad med återvunnen förnybar energi som strömmar i rör under marken. Den uppdateras automatiskt och du kan använda den när du vill, dygnet runt. Njut av en bekväm och trygg värmekälla i ditt hem. Streamad värme – en ny men väldigt gammal typ av streaming.

Fjärrvärme är lokalt producerad med återvunnen förnybar energi som strömmar i rör under marken. Den uppdateras automatiskt och du kan använda den när du vill, dygnet runt. Njut av en bekväm och trygg värmekälla i ditt hem. Streamad värme – en ny men väldigt gammal typ av streaming.