ke_bilder_850x193_elavbrott

Reglerna för avbrottsersättning i korthet

Vid avbrott i elleveranserna mer än 12 timmar betalar vi ut en ersättning motsvarande 12,5% av din årliga nätavgift, dock lägst 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Vid avbrott 24-48 timmar utbetalas en ersättning motsvarande 37,5% av kundens årliga nätavgift, dock lägst 2% av prisbasbeloppet (2016 var det 1800 kr).

För varje nästkommande 24 timmars period ökas ersättningen med 25%, dock lägst 2% av prisbasbeloppet. Maximal utbetald avbrottsersättning är 300% av kundens årliga elnätavgift.

Mer utförlig information hittar du i ellagen (länk).

Skadestånd

Avbrottsersättningen påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Rätten till skadestånd är för konsumenter reglerad i ellagen samt i NÄT 2012K och för näringsidkare i NÄT 2012N och H. Avbrottsersättningen skall dock avräknas från skadestånd som betalas på grund av samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller annan lag.

 

 

 

Frågor & svar