Byte av din vattenmätare

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning så att du inte betalar för mer vatten än du använder.

Bytet ingår i din fasta årsavgift, men du betalar själv för eventuella åtgärder inför bytet (läs mer nedan). Information om mätarbytet skickas ut via brev i god tid inför vattenmätarbytet. Du får därefter ett brev med föreslagen tid för genomförande av mätarbyte.

Gör din vattenmätare lätt tillgänglig!

Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig, att en vattenmätarkonsol finns monterad och säkerställa att ventilerna före och efter mätaren håller tätt.

För att vårt arbete ska gå så smidigt som möjligt, ber vi dig plocka bort saker som eventuellt blockerar mätaren. Tänk på att vi måste ha plats att kunna stå framför mätaren vid bytet.

Inför byte av vattenmätare för din och vår säkerhet

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att du har en godkänd mätarplats och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Vattenmätaren ägs av Karlshamn Energi Vatten AB, men som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och ge oss tillträde vid behov av detta. Det är Karlshamn Energi Vatten AB som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler

1. Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.
Mätarkonsol är ett fäste som stabiliserar rören (se bild).

2. Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, LK581 eller motsvarande, så måste den bytas innan mätarbytet då den inte längre är godkänd.

Åtkomst och utformning av mätarplatsen

Vattenmätaren ska sitta i en vattenmätarkonsol som ska vara fastmonterad. Vattenmätaren ska även ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Det är viktigt att ventilerna fungerar. Dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. (De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler).

Mätarkonsolen gör installationen stabilare vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar. Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal när det är dags för mätarbyte.

godkänd mätarplats

Ett exempel på en mätarplats som är godkänd: Vattenmätaren sitter monterad på en konsol (1) som uppfyller standardkrav och har fungerande avstängningsventiler (2) på varsin sida om vattenmätaren.

 

 

Ej godkänd mätarplats

Ett exempel på en mätarplats som inte är godkänd är där vattenmätarkonsol saknas och/eller avstängningsventilerna är av äldre modell. Gamla avstängningsventiler bör bytas på grund av att de inte stänger helt.

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en VVS-montör om du behöver åtgärda brister på din VA-installation innan vårt besök, t.ex. för att byta ventiler eller sätta upp en konsol. Notera att VVS-montör behöver kontakta oss på Karlshamn Energi Vatten för hjälp med stängning av servisventil.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på kundservice@karlshamnenergi.se eller telefon 0454-818 00.

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C.

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Vattnet är missfärgat.

Ibland är kranvattnet brunt eller gult. Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur brandposter, orsakar att den beläggning som med åren bildats på insidan av vattenledningarna rivs loss.

Låt vattnet rinna i 15 min och kontakta oss om vattnet fortfarande inte är klart. Brunt vatten är inte farligt men oaptitligt och utgör en teknisk störning som ska åtgärdas.

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Alltså är det helt ofarligt!

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Vad får jag spola ner i toaletten?

Toalettpapper, bajs och kiss! Resten hör hemma i soporna!

Om du spolar ner tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar etc så uppstår det ofta driftproblem när föremålen fastnar. Driftproblem på reningsverket eller driftproblem i din fastighet (stopp i avloppet) är ofta både kostsamt och tidskrävande.

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.

Vattenfilm

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.