FÖRETAGSINFORMATION TILL LEVERANTÖRER

VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM AVSER ATT SÄNDA EN FAKTURA TILL OSS!

Vi arbetar för ständig förbättring och för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill därför ta emot elektroniska fakturor och vi använder oss av EDI-faktura via operatören Logiq. Vår operatör har samtrafikavtal med de flesta större operatörer. Vänligen se bifogad länk https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/karlshamn-energi/

Under en övergångsperiod accepterar vi fakturor via mail.

Samtliga fakturor som skickas till något av våra bolag ska innehålla/uppfylla nedanstående kriterier:

  • Fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum
  • Säljarens och köparens företagsnamn och adress
  • Säljarens organisationsnummer
  • Information om F-skatt och moms
  • Er referens (vår beställares tresiffriga kod, är ni osäkra, kontakta er kontaktperson hos oss)
  • Er referens (vår beställares för- och efternamn, tänk på att stavningen är viktig!)
  • Specifikation (beskrivning av fakturans innehåll)
  • 30 dagar som betalningsvillkor om annat inte angives i avtal.

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det är av yttersta vikt att fakturan registreras på rätt bolag inom Karlshamn Energi. Kontakta oss innan fakturering om det är oklart vilket bolag som ska faktureras. Om fakturan ställs ut till fel bolag, så kommer fakturan att returneras och kredit behöver ställas ut.

Vid mailfaktura:

  • Formatet ska vara i PDF, detta gäller både fakturan och eventuella bilagor.
  • Bilagor ska alltid vara i samma fil som PDF-fakturan.
  • Endast en faktura (med eventuell bilaga) per PDF-fil med ordningsföljd, faktura och därefter bilagor.

För att du som leverantör ska få betalt i tid, måste fakturan uppfylla ovanstående krav. Fakturor utan tillräcklig information och som ej uppfyller våra krav kommer att återsändas till leverantören.

 


FAKTURAUPPGIFTER

Till adresserna nedan vill enbart ha fakturor, påminnelse föredrar vi i pappersformat.
Övrig information och reklam hänvisas till Kundservice.

 

KARLSHAMN ENERGI AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn

EDI-faktura:
Peppol:
Karlshamn Energi AB, organisationsnummer 556223-8849
Peppol identifierare: 0007: 5562238849
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5562238849

PDF-faktura: faktura.keab@karlshamnenergi.se

KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn

EDI-faktura:
Peppol:
Karlshamn Energi Vatten, organisationsnummer 559170-4308
Peppol identifierare: 0007: 5591704308
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5591704308

PDF-faktura: faktura.kevab@karlshamnenergi.se

KARLSHAMN ENERGI ELFÖRSÄLJNING AB

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn

EDI-faktura
Peppol:
Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer 556527-9345
Peppol identifierare: 0007: 5565279345
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565279345

PDF-faktura: faktura.keeab@karlshamnenergi.se

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan rörligt avtal eller timavtal. (För närvarande kan vi inte erbjuda fast elavtal). Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Med ett timavtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

EN FILM OM VÅRT SPONSRINGSARBETE

VI GER TILLBAKA

VI GER TILLBAKA