Vi ser till att ni får kontakt

Vi ser till att strömmen från din elleverantör hamnar i ditt vägguttag. Vi äger och tar hand om elnätet i Karlshamns tätort. Oavsett vilken leverantör du köper elen från ser vi till att den levereras felfritt hem till dig. Det innebär till exempel att vi arbetar långsiktigt med underhåll av alltifrån nät till stationer och håller mycket hög leveranssäkerhet.

 VI FÖRNYAR OCH FRAMTIDSSÄKRAR ELNÄTET

Idag behöver vi smarta elnät som kan ta hand om mer kapacitet från t ex väderberoende elproduktion i form av solceller och vindkraftverk och till att ladda våra elbilar. Många av kablarna i vårt nät är i behov av att bytas ut och där det går att riva luftledningarna och förlägga dem i marken gör vi det. Att framtidssäkra och förnya vårt elnät är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

 

HÖSTEN 2020/VÅREN 2021 Etapp 3 i projekt nya kabelförband: Vi förstärker och förnyar elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät.

Vi påbörjade etapp 3 under hösten 2020. Schaktarbete utförs från Gustavsborgsvägen via Bellevue och vidare upp till Tubbaryd.

För mer information om projekten kontakta Robin Sandgren på mail eller telefon 0454-20 48 17.


ÖVERVAKNINGSRAPPORT 2020

Klicka här för att läsa vår senaste övervakningsrapport.