Vi ser till att ni får kontakt

Vi ser till att strömmen från din elleverantör hamnar i ditt vägguttag. Vi äger och tar hand om elnätet i Karlshamns tätort. Oavsett vilken leverantör du köper elen från ser vi till att den levereras felfritt hem till dig. Det innebär till exempel att vi arbetar långsiktigt med underhåll av alltifrån nät till stationer och håller mycket hög leveranssäkerhet.

 VI FÖRNYAR OCH FRAMTIDSSÄKRAR ELNÄTET

Idag behöver vi smarta elnät som kan ta hand om mer kapacitet från t ex väderberoende elproduktion i form av solceller och vindkraftverk och till att ladda våra elbilar. Många av kablarna i vårt nät är i behov av att bytas ut och där det går att riva luftledningarna och förlägga dem i marken gör vi det. Att framtidssäkra och förnya vårt elnät är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

PROJEKT HÖGADAL OKT-DEC 2018, Etapp 3

Vi byter ut högspänningskabeln från Samariten fram till Möllan (Strömmarondellen).

Projektet är indelat i 3 etapper där etapp 1, som påbörjades i april och avslutades i juli, var den mest omfattande och avsåg ombyggnad av nätet mellan Odengatan och Samariten. Efter etapp 2, som pågår nu (aug-okt) fortsätter etapp 3 (okt-dec) med sträckan Samariten (Klockans Kiosk) fram till Möllan (Strömmarondellen).

Målet är att öka driftsäkerheten för våra kunder och att öka kapaciteten i vårt elnät för att klara av framtida utbyggnad som laddinfrastruktur för elbilar.