Vi ser till att ni får kontakt

Vi ser till att strömmen från din elleverantör hamnar i ditt vägguttag. Vi äger och tar hand om elnätet i Karlshamns tätort. Oavsett vilken leverantör du köper elen från ser vi till att den levereras felfritt hem till dig. Det innebär till exempel att vi arbetar långsiktigt med underhåll av alltifrån nät till stationer och håller mycket hög leveranssäkerhet.

 VI FÖRNYAR OCH FRAMTIDSSÄKRAR ELNÄTET

Idag behöver vi smarta elnät som kan ta hand om mer kapacitet från t ex väderberoende elproduktion i form av solceller och vindkraftverk och till att ladda våra elbilar. Många av kablarna i vårt nät är i behov av att bytas ut och där det går att riva luftledningarna och förlägga dem i marken gör vi det. Att framtidssäkra och förnya vårt elnät är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

 

VINTER/VÅR 2019 
Förstärkning och förnyelse i delar av Sternö. Vi byter ut belysning, gräver ner luftburen kabel i marken och förlägger bredband till kund.

VÅR 2019
Förstärkning och förnyelse utav högspänningskablar från Citygross till Karlshamn Östra, Surbrunnsvägen. Planerad projektstart våren 2019.

Förnyelse av elnät, belysningskablage samt utbyte av belysningsstolpar i Hästhagen (Norreport). Planerad projekttid vår/sommar 2019.

2019
Löpande utbyte av nätstationer vid Sternö, Vägga och Pilvägen under 2019.

 

För mer information om projekten kontakta Benjamin Cacanin på mail eller telefon 0454-818 15.