Vi ser till att ni får kontakt

Vi ser till att strömmen från din elleverantör hamnar i ditt vägguttag. Vi äger och tar hand om elnätet i Karlshamns tätort. Oavsett vilken leverantör du köper elen från ser vi till att den levereras felfritt hem till dig. Det innebär till exempel att vi arbetar långsiktigt med underhåll av alltifrån nät till stationer och håller mycket hög leveranssäkerhet.

 VI FÖRNYAR OCH FRAMTIDSSÄKRAR ELNÄTET

Idag behöver vi smarta elnät som kan ta hand om mer kapacitet från t ex väderberoende elproduktion i form av solceller och vindkraftverk och till att ladda våra elbilar. Många av kablarna i vårt nät är i behov av att bytas ut och där det går att riva luftledningarna och förlägga dem i marken gör vi det. Att framtidssäkra och förnya vårt elnät är ett stort projekt som kommer att pågå under många år.

 


2022-10-31

Nya elnätsavgifter för effektkunder från 1 januari 2023

Från och med den 1 januari höjer vi nätavgifterna med 6,5 % för effektkunder. De fasta och rörliga avgifterna höjs lika mycket och det tillkommer en rörlig elöverföringsavgift som baseras på kostnaden för våra nätförluster varje månad.

Den stora osäkerheten på elmarknaden fortsätter med rekordhöga elpriser i Sverige och övriga Europa. Detta kommer även få en stor påverkan på elnätspriserna nästa år.

Vi förväntar oss fortsatt höga kostnader för våra nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom vårt elnät. Kostnaden för våra nätförluster ökar i samband med de stigande elpriserna.

Dessutom kommer vi att få en stor prishöjning från E.ON:s regionnät genom att de höjer elöverföringsavgiften.

Nätprislista Effekt LSP 2023

Nätprislista Effekt HSP 2023


ÖVERVAKNINGSRAPPORT 2022

Klicka här för att läsa vår senaste övervakningsrapport.