Behöver du en ny anslutning
eller en tillfällig när du bygger?

Det första steget för att få el till ditt nya hus är att beställa en offert. Kontakta även en behörig elinstallatör som kan utföra installationsarbetet på din anläggning. Behöriga elinstallatörer hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Så här går en ny anslutning till:


för dig som är installatör:

Karlshamn Energi AB hanterar för och färdiganmälan digitalt, detta för att skapa en enklare hantering och spårbarhet både för er som installatör och oss som nätägare.

  • Du skickar in för- och färdiganmälan direkt via webben
  • Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbplatsen
  • Du kan hela tiden följa handläggningen av dina anmälningar
  • Systemet minimerar risken för fel i anmälningarna, vilket leder till snabbare handläggning

Anvisningar Föranmälan.nu

  • Gå till Föranmälan.nu där du som installatör skapar ett konto. När detta är gjort får du ett mail med inloggningsuppgifter.
  • Logga in med inloggningsuppgifterna och programmet är klar att använda.
  • För att skapa en anmälan, tryck på ”Nytt ärende” och fyll i samtliga uppgifter under flikarna. Du kan även lägga till bilagor. När alla uppgifter är ifyllda så klickar du på ”Skicka in”.

Elfirmor som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först på firman blir automatiskt administratör, det är alltså denna administratör som får lägga upp övriga användare.


ÄNDRA i DITT ABONNEMANG

Vill du slå ihop eller dela ditt elnätsabonnemang, ändra huvudsäkring eller begära flytt av en ledning eller stolpe som ägs av Karlshamn Energi? Börja med att kontakta vår Kundservice på 0454-818 00, så hjälper vi dig med resten. Det vi kan hjälpa till med är bland annat:

Ändra huvudsäkring

Anlita en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura. En säkringsändring måste vara i minst ett år.

dela upp eller slå ihop abonnemang

Om du vill dela upp ett abonnemang till flera, till exempel om du ska bygga om övervåningen till en separat lägenhet, anlitar du en elinstallatör som sköter det administrativa gentemot oss som elnätsägare och anmäler abonnemangsdelningen till oss. Vid en delning av abonnemang monterar vi ytterligare en elmätare. Din elinstallatör installerar servissäkringar om sådana saknas, och ordnar mätarplats för varje abonnemang för att vi ska kunna montera separat mätning. Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisledning.

Vill du däremot slå ihop abonnemang innebär det att vi monterar ner elmätaren och förbrukningen går över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller gemensam fastighet med gemensam servisledning för abonnemangen. Skulle intervallet på det abonnemang som blir kvar behöva höjas, beställer du eller din installatör en offert för att få reda på kostnaden för utökningen.

ÄNDRA från 1-fas till 3-fas upp till 250 Ampere

Ändring från 1-fas till 3-fas anslutning görs utan att någon extra anslutningsavgift tillkommer. Sitter din elmätare inomhus ska den flyttas till ett mätarskåp på husfasaden eller stativ. Du bekostar själv mätarskåp och det installationsarbete som ska utföras av behörig elinstallatör. Ändringen ska föranmälas och färdiganmälas till oss av din elinstallatör via Föranmälan.nu

flytt av ledning, stolpe eller anläggning

När du bygger om eller bygger nytt kan det hända att exempelvis servisledningen på din tomt behöver flyttas. Anlita en elinstallatör som utför det förberedande arbetet på din tomt. Elinstallatören sköter det administrativa gentemot oss som elnätsägare och anmäler ledningsändringen till oss. Vill du att vi flyttar andra ledningar, kabelskåp, stolpar eller en nätstation kan du beställa en offert. Kostnaden varierar beroende på arbete som ska utföras, beställ en offert för exakt kostnad. Kontakta Niklas Johansson, niklas.johansson@karlshamnenergi.se eller på telefon 0454-818 19.

Frågor & svar