Vem bestämmer vad el ska kosta?

ke_bilder_540x730_sldd_hona

Vad är det egentligen som avgör ditt elpris och hur hög räkningen blir? Det är många faktorer som spelar in!

Först behöver vi skilja på elpris och elnätsavgift. Elpriset är det du betalar för själva elen, som köps och säljs på en öppen, konkurrensutsatt marknad. El är med andra ord som vilken handelsvara som helst. Elpriset betalar du till ditt elhandelsbolag. Utöver elpriset betalar du en så kallad elnätsavgift, en avgift till bolaget som äger nätet och som t ex används till underhåll av elnätet.

Elen är vanligtvis billigare på sommaren och dyrare på vintern och detta är en direkt följd av tillgång och efterfrågan. På sommaren är inte efterfrågan på el lika stor som på vintern eftersom vi inte behöver lika mycket värme och ljus i våra hem. Vattentillgången i vattenmagasinen är även större då än på vintern eftersom vi haft snösmältning. Då och då inträffar torrår och då kan elpriserna bli högre än normalt även på sommaren.

Handel med el i Europa

När elproduktionen i Sverige inte räcker för att möta efterfrågan måste vi importera el. När vi har mer produktion i landet än vi behöver exporterar vi istället. Priserna i Sverige påverkas därför också av priserna på el i länderna runt omkring oss.

Prissättning

En central länk i prissättningen på el är den nordiska elbörsen Nord Pool i Oslo. Det finns två marknader på Nord Pool som båda har betydelse för elpriserna, spotmarknaden och den finansiella marknaden. De olika fastprisavtal som elhandelsbolagen tillhandahåller möjliggörs av den finansiella marknaden, där aktörerna köper och säljer finansiella kontrakt för olika bestämda tidsperioder. Om du väljer ett elavtal med fast pris i tre år köper vi alltså in el för tre år till dig på en gång, baserat på din årsförbrukning.

Precis som vid vilken börshandel som helst påverkas priserna av en rad faktorer – ovan nämnda, politiska skattebeslut och förväntningarna på alla dessa faktorer.

Utsläppsrätter – handelssystem för koldioxidutsläpp

Det är många faktorer som påverkar elpriserna och en av de viktigare är handelssystemet för utsläpp av koldioxid. Detta infördes i januari 2005 i syfte att få ner koldioxidutsläppen. Handelssystemet infördes bara inom EU och omfattar inte USA, Ryssland och Kina. Handeln med utsläppsrätter ökar kostnaden för elproduktion från fossila bränslen vilket gör att elpriset blir ännu högre på elbörsen. I samband med höjda elpriser gynnas elproducenter som inte släpper ut koldioxid, de slipper betala utsläppsrätter samtidigt som de kan sälja de utsläppsrätter som de blivit tilldelade.

Skatter och avgifter

Men, du betalar inte bara till elföretaget och nätföretaget, du betalar även skatter och avgifter för elen du använder.

Vi antar att du betalar 60 öre/kWh för elen (elpris och fast avgift) och 30 öre/kWh i nätavgift. Därutöver betalar du 39,2 öre/kWh i energiskatt och slutligen 25% moms på alltihop. Detta innebär att du har betalat 64,5 öre/kWh i skatter och moms, vilket motsvarar 44% av ditt totala elpris.

Frågor & svar

Jag vill teckna elavtal åt företaget eller föreningen

Då ett BankID är personligt och i dagsläget inte finns för företag eller föreningar, önskar vi att ni tar kontakt med Kundservice på telefon 0454-818 00 eller mailar dem på kundservice@karlshamnenergi.se så hjälper de till.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan rörligt avtal eller timavtal. (För närvarande kan vi inte erbjuda fast elavtal). Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Med ett timavtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar.

Hur binder jag mitt elpris?

På grund av de kraftiga prissvängningarna på elmarknaden så kan vi just nu inte erbjuda att teckna ett fast elpris på vår hemsida. Du kan teckna ett elavtal med rörligt elpris här med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice på telefon 0454-818 00 så berättar de mer.

Hur gör jag om jag vill byta elbolag?

Om du vill teckna avtal med ett annat elhandelsbolag än det du har nu så behöver du veta vilket datum ditt nuvarande avtal går ut och hur lång uppsägningstid du har. Oftast finns denna information på din faktura. Där finns även uppgift om anläggningsid och nätområdeskod som det nya elhandelsbolaget behöver för att kunna teckna ditt nya avtal. Om du tecknar ett nytt avtal innan det gamla går ut finns risken att du får betala en avgift för att avtalet bryts. Intresserad av att teckna avtal med Karlshamn Energi? Klicka här

Jag har inte fått min faktura?

Om du tycker att din faktura är sen ta kontakt med oss på kundservice, så kan vi se om den är skickad. Har vi rätt adress, men den har försvunnit på vägen skickar vi en kopia till dig. Du kan även gå in på ”Mina Sidor” och kontrollera om den finns sparad där.

Kan jag behålla Karlshamn Energi om jag flyttar?

Du kan behålla Karlshamn Energi som elhandelsleverantör oavsett om du flyttar till annan ort. Däremot kan du bara behålla oss som nätleverantör om du flyttar inom Karlshamns tätort. Ska du flytta glöm inte att meddela oss i god tid. Flyttanmälan gör du här.

 

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få uppskov eller betala via avbetalning?

Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig

Varför är fakturan olika hög vid olika tillfällen?

Det beror på att vi debiterar faktisk förbrukning, dvs exakt det antal kWh som förbrukats i debiteringsperioden. Du kan följa din förbrukning på ”Mina Sidor” eller i vår app. Om du har ett avtal med rörligt pris så ändras det månadsvis.

Varför får jag en faktura från min nätägare och en från Karlshamn Energi?

Som elkund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Avtalet tecknas när du anmäler inflyttning. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

EN FILM OM EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD GÅR PÅ EL