MILJÖ

Vi har fjärrvärme och el som är märkt med Bra Miljöval och all el vi säljer kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

Framtidens energiförsörjning måste bli klimatneutral och energieffektiv. Och som energiföretag har vi ett stort ansvar och vårt miljöarbete är en naturlig del i företagets processer. Det är viktigt för oss att erbjuda bra produkter och att vägleda våra kunder till att göra bra val – det ska vara lätt att göra rätt!

 

 

el 

Vi har el som är märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”, som är det tuffaste miljökravet och Sveriges enda oberoende märkning av el. Kravet är att all el ska vara förnybar såsom vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.

El från Bra Miljöval gör en stor insats för miljön. Det innebär bland annat att vattendrag inte torrläggs och att fisken får vandra fritt, att vindkraftverk inte placeras på känsliga fågelområden eller att biobränslet inte kommer från illegala eller ohållbara avverkningar.

Vill du också köpa el som är märkt med Bra Miljöval? Kontakta oss!

VINDKRAFT

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen och levererar ungefär 10 procent av den el vi använder i Sverige. Vindkraften ger inga utsläpp till naturen under drift och lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig och marken kan dessutom lätt återställas. Idag finns det fler än 3300 stycken vindkraftverk i Sverige.

Vi har tre egna vindkraftverk på Gunnön som producerar ungefär 3 procent av den elenergi vi säljer. Det motsvarar vad 200 eluppvärmda villor förbrukar varje år. 3 procent kanske inte låter så mycket, men det är en värdefull andel eftersom det rör sig om helt miljövänlig el som produceras lokalt med hjälp av en förnybar energikälla. I juli 2012 övertog vi två nybyggda vindkraftverk vid Sölve i Sölvesborgs kommun.

 

 

FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme är en energismart och miljövänlig värmekälla. Vår fjärrvärme är lokalt producerad och kommer till stor del från biobränslebaserad överskottsvärme. I dag har vi över 99 % förnybar värmeproduktion med målet att nå upp till 100 %. 

Karlshamn Energi har under flera år haft ett nära samarbete med industrin i Karlshamn. Sedan slutet av 1980-talet har Södras massabruk i Mörrum levererat överskottsvärme till oss. Värmen leder vi vidare i nedgrävda rör till de villor, flerbostadshus och företag som är anslutna till fjärrvärmenätet. När Södra i Mörrum har stopp i produktionen för underhållsarbeten får vi numera mycket av den värme vi behöver från AAK i Karlshamn.

Vi har genom åren byggt ut fjärrvärmenätet så att det idag värmer de flesta invånarna i centrala Karlshamn samt flera hushåll i Asarum, Mörrum och Svängsta. Förutom privatbostäder värmer vi också de flesta skolor, förskolor samt andra offentliga byggnader med vår fjärrvärme.

VÄGEN MOT 100% FÖRNYBAR FJÄRRVÄRMEPRODUKTION

Vi påbörjade en stor biosatsning år 2016 tillsammans med Södra i Mörrum och år 2017 investerade och byggde vi gemensamt om våra anläggningar för att på sikt nå målet med 100% förnybar fjärrvärme. Södra investerade i en indunstning som gjorde det möjligt att öka leveransen av restvärme med cirka 15% vilket motsvarar ungefär 30% högre effekt och flöde. För att kunna tillgodose den ökade leveransen förstärkte vi cirka 2 kilometer rör och ledningar vilket gör att vi nu kan leverera restvärme ner till -12 grader, jämfört med tidigare då det enbart gick ner till +/- 0 grader.

I samband med detta konverterade vi vår största anläggning, hetvattencentralen i Stilleryd från fossil olja till bioolja. Biooljan som förbränns där är förbrukad olja från t ex restauranger eller restprodukter från matoljetillverkning. Projektet pågick under större delen av 2017 och innebar ändrade flöden, utbyggnad av tankar, pumpar och omprogrammering av teknik. 2019 investerade vi i en ny biooljeanläggning i Mörrum.

Med dessa investeringar och åtgärder nådde vi vid 2019 års slut 99,8% förnybar fjärrvärme (motsvarande siffra för 2020 var 99,4 %) Förnybar fjärrvärme gynnar alla kommuninvånarna i Karlshamn – renare luft, mindre utsläpp och fler som kan få tillgång till fjärrvärme.

Våra miljöriktlinjer

Vi har tagit fram ett antal dokument som är våra riktlinjer för hur vi ska arbeta och vad vi ska sträva efter. Är du nyfiken på hur vi tänker kan du läsa några av våra policys här:

Miljöledningssytem

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Här kan ni se våra lokala miljövärden

Övervakningsrapport 2020

Frågor & svar

Hur binder jag mitt elpris?

Du kan göra det här på vår hemsida med mobilt BankID, inne på ”Min Sidor” eller kontakta vår kundservice 0454-818 00.

Kan jag betala via Autogiro eller E-faktura?

E-faktura registrerar du på din banks hemsida. Autogiro kan du antingen registrera på din banks hemsida eller på vår hemsida här. Du behöver ha ditt kundnummer hos oss och ditt kontonummer till hands.

Kan jag få fiber där jag bor?

Gå in här och sök på din adress, så ser du om din adress finns med under Fokus-, planerade eller leveransklara områden.

Vilka elavtal kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fast elpris, rörligt elpris eller en mix av båda. Du kan också välja att vintersäkra ditt elpris för extra trygghet.

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1/2, 1, 2, 3 eller 5 år. Aktuella priser hittar du här.

Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.

Vad ingår i kostnaden för min fiberanslutning?

I anslutningsavgift ingår markarbete på tomt samt installation av fiberkabel och en switch. Grävning på tomten utförs av KEAB. KEAB ansvarar sedan för att färdigställa överlämningspunkten inne i bostaden, vilket består av inblåsning av fiber och installation av switch.

Kan jag få fjärrvärme?

Karlshamn Energis fjärrvärmenät omfattar Karlshamns, Asarums, Mörrums och Svängstas tätorter. För att få veta om du kan få fjärrvärme till din bostad eller för att anmäla intresse kontakta vår energisäljare Roger Antonsson på telefon 0454 – 818 27. Du kan också fylla i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig omgående.

Vattenfilm

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.

Vi ser till att du får ett lokalproducerat vatten direkt från kranen, dygnet runt. Men vi behöver också vårda, rena, förnya och investera så att vi även i framtiden har ett friskt och gott vatten till dig som bor här.