Vi laddar för framtiden!

I höst kommer 16 nya laddplatser finnas tillgängliga i Karlshamn och vi planerar för ytterligare 21 laddplatser och en laddstation för elcyklar. Vi månar om vår miljö och allt fler ser sig om efter andra alternativ till bensin- och dieseldriva fordon och ett stort steg i rätt riktning är att göra det lättillgängligt. Det ska vara enkelt att äga en elbil och ju fler som kör på eldrivna fordon desto mindre blir utsläppen och bullret i vår stad!

I vårt samarbete med näringslivet, kommunen och landstinget kommer det inom kort att finnas laddstationer vid flera olika arbetsplatser. Utanför Karlshamnsbostäder sitter det nu en ny fin laddstation med plats för två elbilar och inom en vecka kommer det finnas en station med två laddplatser utanför Länsförsäkringar Blekinge. Vid sjukhuset kommer fyra nya laddplatser snart vara tillgängliga och likaså vid parkeringen på Ågatan.

Invigning av Länsförsäkringars laddstation kommer att ske måndagen den 23 oktober kl 11.30 utanför Länsförsäkringar. Anders Strange, VD på Karlshamn Energi och Jens Listerö, VD på Länsförsäkringar Blekinge finns på plats. Tillsammans laddar vi för framtiden!

Tillbaka