ENERGISKATT OCH PRISLISTA ELNÄT 

1 januari 2018 sker följande förändringar:

Prislistan för våra elnätskunder höjs med 9%. Höjningen beror främst på ökade kostnader för vårt regionnätsinköp som stiger med 11%. Även kostnader för drift och underhåll ökar och förnyelsen av vårt elnät sker i allt större omfattning.

Riksdagen har beslutat att energiskatten höjs till 41,38 öre/kWh inkl moms och hamnar efter årsskiftet på elnätsfakturan i stället för på elhandelsfakturan. 

Tillbaka