Kopparnätet fasas ut i Karlshamn

Tjänster som påverkas av nedläggningen är telefoni, bredband, TV, trygghetslarm men även grossist- och företagstjänster. Anledningen till nedsläckningen är att kopparnätet är gammalt och dyrt att underhålla. Syftet är också att långsiktigt förbättra uppkopplingen då fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data.

De berörda byarna i Karlshamns kommun är Bökemåla, Grimsmåla, Halasjö, Hovmansbygd, Karlshamns skärgård, Långehall, Ringamåla, Södra Hoka och Åkeholm.

Några av de berörda områdena har redan anslutit sig till fiber och Karlshamn Energi tittar på möjligheter att utveckla de områdena som är kvar tillsammans med Karlshamns kommun. Regeringen har satt upp som mål att 95% av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit år 2020 och 2025 ska andelen som har 1000 Mbit vara uppe i 98%.

– Det är högt satta mål och det kommer att vara svårt att nå ut med fiber till alla. Det är viktigt är att alla som har möjlighet att ansluta sig till fibernätet gör detta. Det framtidssäkrar fastigheten vad det gäller telefoni och datakommunikation säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.

Karlshamn Energi har flera fiberprojekt igång på landsbygden. Kattkroken och Nötabråne med omnejd är utbyggda och nu pågår projekt i Mieådalen. Nästa år påbörjas utbyggnad i Köpegårda, Vettekulla, Vekerum och Gustavstorp. Karlshamn Energi har ansökt om landsbygdsstöd för utbyggnad i projekt Mörrum Norra och Svängsta Åkerholm.

Har du möjlighet att teckna dig på fiber? Gå in på bredbandnu.se och anmäl ditt intresse.

Tillbaka