Solceller på skoltaken

Snart kan barn och personal inte bara njuta av vårsolens strålar utan även av till stor del egenproducerad solel. 221 solpaneler har monterats på Norreports förskola i Karlshamn och projektet är ett samarbete mellan Karlshamn Energi och Karlshamn kommun.

Solcellsprojektet är en del i kommunens satsning på solceller på bland annat skolbyggnader, vilket medför att verksamheten kan producera egen och förnybar el.

Total effekt på panelerna är cirka 70 kWp och anläggningen kan snart tas i drift, innan påsklovet infaller. Detta gör att Norreports förskola kan egenproducera omkring 70 000 kWh om året vilket täcker ungefär 70-75 procent av förskolans egna elkonsumtion.

Karlshamn Energi har även varit delaktiga i ett lika stort solcellsprojekt på skolan Stenbackanavet i Asarum. Även den anläggningen kan producera cirka 70 000 kWh per år.

Därmed bidrar vi till att uppfylla Blekinges solenergimål till 2030! Målet är att det senast år 2030 ska finnas 110 MW installerad effekt. Det täcker cirka 5% av elanvändningen i Blekinge år 2030 och motsvar en yta av 110 fotbollsplaner är täckta med solceller.

Hör eller läs mer om solcellsprojektet i media:

SR P4 Blekinge
”221 solpaneler monteras på förskoletaket”

BLT
(kräver inlogg)
”Förskola ser fram emot ljusa tider – snart produceras egen el”

Sydöstran
(kräver inlogg)
”Nu ska förskolan producera sin egen el”

Tillbaka