Grävjobb vecka 16 till 18

Viktig information om grävarbete på Matrosgatan och Hagalundsvägen som påverkar trafik nattetid mellan vecka 16 till 18.

Under denna vecka och nästa vecka kommer vi utföra arbete kvälls- och nattetid som påverkar fordonstrafik på Matrosgatan och Hagalundsvägen.

Arbetet kommer att ske främst nattetid, kl 21:00-07:00, för att det ska påverka er som bor och färdas i området i minsta möjliga mån.

Grävarbetet kommer ske längs Erik Dahlbersvägen vid infart till Matrosgatan och Hagalundsvägen. Det innebär att Matrosgatan kommer vara stängd för trafik mellan Erik Dahlbergsvägen och Styrmansgatan. Hagalundsvägen kommer vara stängd för trafik mellan Erik Dahlbergsvägen och Maskinistgatan.

Arbetet kan komma att påverka framkomligheten på närliggande gång-och cykelvägar och vi ber er följa hänvisningar på utsatta skyltar. För att genomföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt kommer vi även att sänka hastighetsbegränsningen.

Röd markering på bild nedan visar förbud mot fordonstrafik.

Detta projekt är ett led i vårt investeringspaket och vi ber om överseende med att arbetet kan påverka er som bor och färdas i närområdet.

Vi ska förstärka och bygga om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Samtidigt förnyar och förbereder vi oss för att möta framtidens behov. Vissa grävsträckor kan stå öppna under längre perioder, detta är för att undvika att det blir skarvar på kabelförbandet vi lägger ner.

Tillbaka