Coronavirus/COVID-19

Vi på Karlshamn Energi följer utvecklingen av Coronaviruset (COVID-19) mycket noggrant och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vi gör vårt bästa för att minimera spridningen av Coronaviruset och inför därmed vissa förändringar vår verksamhet. Dessa förändringar gäller tills vidare då vi i dagsläget inte vet när smittorisken i Sverige kommer att sjunka. Med tanke på att vi har en samhällskritisk verksamhet måste vi göra allt vi kan för att förebygga och minimera risk för smittspridning.

 • Vi tar inte emot spontana besök
  Vårt fokus är att kunna garantera våra leveranser av el, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp även vid en större smittspridning i samhället. Därför har vi beslutat att vi tillsvidare inte tar emot några obokade besök till vårt kontor på Prinsgatan 45.
 • Vi genomför inte några icke akuta hembesök
  Mätarbyten, servicekontroller och bredbandsinstallationer kommer att ställas in tillsvidare. Vi kommer inte genomföra några hembesök, såvida det inte är något akut ärende. Uppstår problem som behöver åtgärdas omgående, kommer vi givetvis att hjälpa er. Våra tekniker som utför hembesök, är givetvis friska och symtomfria. Är du sjuk och har ett inplanerat besök så ber vi dig ringa oss för att boka om tiden eller hitta en annan lösning.
 • Vi strukturerar om våra möten
  I den mån vi kan, genomför vi våra möten via digitala plattformar, istället för att ha fysiska möten. I vissa fall kan vi skjuta på möten som inte är obligatoriska. Om du har ett möte planerat hos oss som inte kan genomföras digitalt så måste du vara helt symtomfri för att besöka våra lokaler.
 • Vi stannar hemma om vi är sjuka
  Vi vill aldrig att vår personal ska arbeta om de är sjuka, men just nu är vi lite extra noggranna. All vår personal har fått tydliga instruktioner att vid symtom, såsom snuva, hosta eller feber, ska de stanna hemma.

Vi ber om förståelse för den rådande situationen och hoppas kunna öppna för både besök och hembesök så snart som möjligt igen.

Tillbaka