Omledning av trafik på Oljehamnsvägen

Vi sätter upp ny LED-belysning längs Oljehamnsvägen! Med preliminär start måndagen den 21 september och under cirka fyra veckor framöver, kommer Oljehamnsvägen, sträckan Hinseleden-Vekerumsvägen, att vara avstängd för norrgående trafik. Omledning sker via Stilleryd.

Karlshamn Energi kommer, på beställning av Karlshamns kommun, att utföra grävarbeten för ny belysningskabel och byta ut befintliga stolpar till nya stolpar med LED-belysning på Oljehamnsvägen mellan Hinseleden och rondellen vid Beijer.

Av trafiksäkerhets- och arbetsmiljöskäl kommer därför norrgående körfält stängas av helt under arbetets gång. Välj gärna alternativ väg eller följ skyltar för omledning om du kör ut från centrum mot Oljehamnsvägen via Hinseleden. Södergående körfält på berörd sträcka på Oljehamnsvägen är öppen för trafik men tänk på att framkomligheten kan vara begränsad.

Flera grävmaskiner kommer att arbeta samtidigt på sträckan för att korta ner tiden för avstängningen.

Tillbaka