Grävarbete nattetid på Sternövägen

Vecka 38 utför vi grävarbeten längs med Sternövägen i höjd med Tubbaryd och Bellevue. Det innebär att trafiken leds om nattetid via Bellevues parkering.

Arbetet utförs mellan kl. 22.00-06.00 för att påverka trafikflödet så lite som möjligt. Följ skyltar och anvisningar som visar alternativ väg nattetid. Dagtid är berörd sträcka på Sternövägen öppen som vanligt för genomfart.

Röd markering visar avstängd vägsträcka under pågående arbete nattetid. Svart markering visar alternativ väg.

Detta projekt är ett led i vårt investeringspaket och vi ber om överseende med att arbetet kan påverka er som bor och färdas i närområdet. Vi ska förstärka och bygga om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Samtidigt förnyar och förbereder vi oss för att möta framtidens behov. Vissa grävsträckor kan stå öppna under längre perioder, detta är för att undvika att det blir skarvar på kabelförbandet vi lägger ner.

Läs mer om förnyelsen av elnätet här

Tillbaka