NYTT PRIS FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN 1 JANUARI 2022

Från och med 1 januari 2022 höjer vi fjärrvärmepriset med 1,5 % jämfört med 2021 års priser. Prishöjningen beror främst på allmänna kostnadsökningar i linje med nuvarande inflationstakt.

Som kund har ni rätt till förhandling, ansöka om medling eller säga upp ert avtal med anledning av de förändrade priserna. Detta är i enlighet med fjärrvärmelagen som ni kan läsa mer om på vår hemsida karlshamnenergi.se.

Tillbaka