Begränsad framkomlighet på Länsmansvägen

En vattenläcka har upptäckts på Länsmansvägen vilket innebär att vi måste stänga av del av vägen i höjd med Fridhem (se karta) för biltrafik för att komma åt och gräva. Välj annan väg. Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Läckan kan innebära att de boende i området får mindre tryck i kranarna och när vi släpper på vattnet, kan det medföra att det blir missfärgat vatten.

 

UPPDATERING 19/10
Läckan är lagad och asfaltering pågår fram till kl 10 på tisdag morgon. Därefter är det fritt för biltrafik igen.

VID MISSFÄRGAT VATTEN

Vid ökad omsättning av vatten kan den ökade vattenhastigheten i ledningssystemet medföra att den beläggning som finns invändigt i rören lossnar. Beläggningen består av exempelvis mangan och järnavlagringar, när den lossnar upplevs vattnet som rostbrunt. Vissa personer kan tycka att det ser ut som fin, fin sand eller grus. Rostbrunt vatten är oaptitligt men tidigare provtagningar har visat att rostbrunt vatten vid störningar är brukligt som dricksvatten och ej utgör någon hälsorisk.

Vi rekommenderar att man inte tvättar vittvätt, då den kan bli missfärgad. Har du drabbats av brunt vatten, låt kallvatten rinna i cirka 10-15 minuter så brukar vattnet klarna, men du ska inte öppna kranen för fullt.

 

Tillbaka