Förnyat medlemskap i Prisdialogen

2019 påbörjade vi arbetet med att ha en prisdialog med våra större fjärrvärmekunder och sedan 2020 har vi varit medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogens styrelse har godkänt vår ansökan och beviljat medlemskap för 2022, vilket vi ser fram emot.

Syftet med Prisdialogen är att skapa en väl fungerande värmemarknad och stärka kundens ställning. Att ha en prisdialog medför att våra kunder kan få en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid. Genom att avisera nya priser tidigt kan vi underlätta våra kunders hyresförhandlingar och kommande budgetarbeten. Dialogen ska skydda kunderna från kraftiga prisökningar men även skapa förståelse om vad som ligger till grund för kommande prisökningar. Prisdialogens styrelse består av Riksbyggen, SABO, Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna.

Att ha en prisdialog är ett frivilligt åtagande, inte bara för de inbjudna fjärrvärmekunderna, utan även för oss som fjärrvärmeleverantör. Det är en årligt återkommande process och för att bli beviljade medlemskap måste vi genomföra samma process och ha en dialog som uppfyller Prisdialogens regler och krav.

Vill du läsa mer om Prisdialogen, kika på www.prisdialogen.se 

För att läsa om vår process och vår prisändringsmodell, gå in på www.prisdialogen.se/medlemmar/ och bläddra ner till Karlshamn Energi.

Här hittar du vårt medlemsbevis.

Tillbaka