Ny bioeldad fjärrvärmepanna i Mörrum

Vi tar ett stort kliv i rätt riktning mot fossilbränslefri fjärrvärme nu i höst när vårt pågående projekt att bygga en 4 MW’s bioeldad panna i Mörrum slutförs! Den befintliga fossileldade oljepannan i Mörrum klarar idag inte av att täcka hela Mörrum samhälles värmebehov vid ett totalt leveransbortfall från Södra Cell, eller under riktigt kalla vinterdagar. Därför togs ett beslut att utöka spets och reservkapaciteten för den anläggningen och att leveransförstärkning skulle utgöras av ett grönt alternativ.

Med en 4 MW’s panna med en tillhörande oljetank på 50 m³ på plats räknar vi med att denna kommer att täcka huvuddelen av effektbehovet i Mörrum vid de tillfällen det behövs.

Nu i veckan levererades både containerpannan och bränsletanken till Mörrum, och står på plats redo för nästa etapp i projektet. Återstående arbete är att koppla in rör, dra fram el, dockning till vår befintliga panncentral ska kopplas på och tankstation ska ställas på plats.

Den nya anläggningen ska vara redo att sättas i bruk den 13 oktober då Södra Cell påbörjar sitt underhållstopp.

Vi har ett långsiktigt mål att ha en helt fossilfri fjärrvärmeproduktion år 2030, vilket kommer bli en stor utmaning. I dagsläget är vi väldigt nära, 98,6%, men de sista tiondelarna bör dock tas varsamt för att inte bli kostnadsdrivande för våra kunder. När detta projektet har gått i mål är nästa projekt att bygga en 15 MW’s panna någonstans i Karlshamnsnätet som ersätter befintlig fossil produktion.

Leverans av containerpanna

Det var millimeterprecision när containerpannan skulle sättas ner på marken. På bilden till höger ser vi en högst fokuserad Paul Bergholtz som ser till att pannan placeras på exakt rätt ställe.

Leverans av bränsletank

Bränsletanken placeras bredvid containertanken som sattes på plats bara några timmar tidigare.

Resan mot fossilbränslefri fjärrvärme fortsätter!

 

Tillbaka