Bredband på landsbygden i fokus för riksdagsledamots besök i Karlshamn

Riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) som sitter i riksdagens trafikutskott besökte Karlshamn under torsdagen för att få veta mer om Karlshamn Energis och kommunens lyckade strategi för utbyggnad av fiber på landsbygden.

Inom Karlshamns kommuns tätorter har redan 100 procent av hushållen möjlighet till fiberanslutning, medan andelen på landsbygden i dagsläget är cirka 50 procent. För perioden 2019-2021 finns en tydlig strategi för att även få 100 procent täckning utanför tättbebyggt område.

– Karlshamn har ett jätteintressant sätt att jobba. Det ser väldigt olika ut i landet hur man väljer att bygga ut fiber och här har det fungerat väl med att kommunen och ett kommunalt stadsnät tillsammans tar ett stort ansvar för utbyggnaden, säger Mikael Larsson.

Karlshamn Energi följer en målmedveten treårsplan för att alla permanentboende på landsbygden ska kunna få bredband år 2021. Karlshamn kommun satsar uppemot 70 miljoner kronor för att utbyggnaden inte ska vara beroende av statliga bidrag och riskera att tappa fart.

– Vi har också haft bra diskussioner om hur framtida investeringsstöd för bredbandsutbyggnad ska se ut. Infrastrukturen för bredbandsuppkoppling är idag lika viktig som vatten eller el för dig som har företag eller bor på landsbygden, säger Mikael Larsson.

Anders Strange, vd för Karlshamn Energi, lyfte under besöket de framgångsfaktorer som gjort att fiberutbyggnaden i Karlshamns kommun löper på i snabbare takt än i många andra delar av landet.

– Långsiktig planering tillsammans med Karlshamns kommun och en tidigt framtagen strategi för hur utbyggnaden ska genomföras på landsbygden har varit en viktig anledning till att vi är långt framme. Vi har också god samverkan med stadsnäten i andra kommuner i Blekinge, säger Anders Strange.

För mer information
Anders Strange, vd Karlshamn Energi
Telefon: 0454-818 40
Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se

Bildtext: Bredbandsutbyggnaden på landsbygden går för högtryck i Karlshamns kommun. Mats Dahlbom (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunens landsbygdssamordnare Marco Gustavsson (C), Anders Strange, vd Karlshamn Energi AB, riksdagsledamot Mikael Larsson (C) samt Per-Ivar Johansson (C), vice ordförande i KEAB:s styrelse, fick en visning av det pågående projektet i Grimsmåla i den norra kommundelen.


Fakta om fiberutbyggnaden
2019 sker utbyggnad till 279 hushåll i Mörrum norra, Ringamåla nordväst, Grimsmåla samt Törneryd/Märserum.
2020 ansluts 195 hushåll i Åkeholm/Älmta samt Långehall med flera.
2021 byggs nätet ut till 125 hushåll i Bökemåla, Hovmansbygd med flera samt till Svarte mosse.

Tillbaka