Medlem i Prisdialogen

Under årets gång har vi haft en dialog om vår prissättning på fjärrvärme med våra större fjärrvärmekunder. Vi har enligt Prisdialogens struktur gått igenom varför vi har den prissättningen vi har samt vad som ligger till grund för kommande prisökningar.

Prisdialogens styrelse består av Riksbyggen, SABO, Energiföretagen Sverige och fastighetsägarna. Syftet med Prisdialogen är att skapa en välfungerande värmemarknad och stärka kundens ställning. Att ha en Prisdialog medför att våra kunder kan få en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid. Genom att avisera nya priser tidigt kan vi underlätta våra kunders hyresförhandlingar och kommande budgetarbeten. Dialogen ska skydda kunderna från kraftiga prisökningar men även skapa förståelse om vad som ligger till grund för kommande prisökningar.

Att ha en Prisdialog är ett frivilligt åtagande, inte bara för de inbjudna fjärrvärmekunderna, utan även för oss som fjärrvärmeleverantör. Det är en årligt återkommande process, så för att bli beviljade medlemskap även nästkommande år måste vi genomföra samma process och ha en dialog som uppfyller Prisdialogens regler och krav.

För mer information om Prisdialogen, gå in på www.prisdialogen.se.
För att läsa om vår process och vår prisändringsmodell, gå in på http://www.prisdialogen.se/medlemmar/ och bläddra ner till Karlshamn Energi.

Tillbaka