Invigning av ny ledning

Sedan år 1966 har Mörrums reningsverk tagit hand om allt avloppsvatten i Mörrums samhälle. Denna vecka renas det allra sista vattnet där och Mörrums reningsverk stängs ner för gott. Under tisdagen invigdes en ny ledning som leder om allt avloppsvatten till Sternö reningsverk.

Ledningen är 7,5 km lång och projektet för att leda om allt avloppsvatten, som har pågått i fem år, är nu äntligen i mål. Mörrums reningsverk har blivit omodernt och det har beslutats att det är bättre att leda om flödet till Sternö Reningsverk, som har genomgått viss ombyggnation för att kunna ta emot en större mängd inkommande vatten. Inkopplingen av den nya ledningen under veckan gick helt felfritt och inga kunder påverkas av förändringen.

Nu fungerar Mörrums reningsverk istället som en pumpstation som pumpar avloppsvattnet till Sternö. I framtiden kommer bassängerna i det stängda reningsverket byggas om till en utjämningsbassäng för att kunna portionera ut flödet till Sternö i ett jämnt tempo.

Om inflödet av vatten till reningsverket är för högt får man göra något som kallas för att ”bredda”. Att bredda innebär att vattnet rinner över kanten när pumpstationen eller reningsverket inte hinner med att ta emot det höga flödet. Omledningen och ombyggnaden av Mörrums reningsverk kommer att minska risken för breddningar och därmed bidra till minskade utsläpp.

Utöver Sternö reningsverk har vi två mindre reningsverk, ett i Ringamåla och ett i Halahult. Vi har cirka 29 000 kunder anslutna till vårt vatten- och avloppsnät och det mesta av allt avloppsvatten leds till vårt reningsverk i Sternö innan det renade vattnet släpps ut i Östersjön.

Tillbaka