Byte av vattenledning

Under nästa vecka kommer vi att påbörja ett schaktarbete som påverkar framkomligheten i närområdet till Väggaskolans busskur.

Vi ska förnya och förstärka en 460 meter lång vattenledning, vilket kommer att påverka framkomligheten på närliggande vägar. Schaktarbetet kommer att påbörjas vecka 18 och kommer att pågå fram till i höst, med några veckors uppehåll i sommar på grund av semester.

Vi kommer göra vårt yttersta för att påverka omgivningen i minsta möjliga mån, men vi kan komma att behöva omdirigera gång- och cykelbanor. Vänligen följ utsatta skyltar och dirigeringar på plats.

Arbetet kommer att ske i tre olika etapper

  • Del 1 Borgmästargatan
  • Del 2 södra delen av Regeringsgatan
  • Del 3 västra delen av Rosenvägen

I del 1, på Borgmästargatan, kommer det vara stanna- och parkeringsförbud samt förbud mot genomfart. Vi ber om överseende att detta arbete kommer att påverka er som bor och färdas i närområdet. Vi ber er även att respektera skyltar och hastighetsbegränsningar för att inte utsätta vare sig er själva eller våra arbetare för fara.

 

Tillbaka