Grävarbete cykelvägen Prinsgatan-Vekerumsvägen

Under vecka 44-45 genomförs grävarbeten som påverkar cyklister och gångtrafikanter. Sträckan mellan Vekerumsvägen och Prinsgatan kommer att vara avstängd för all gång- och cykeltrafik medan grävarbetet pågår.

Det innebär att du som vanligtvis cyklar eller går på den berörda sträckan längs med Mieån (mellan Embla och Lokstallarna) i stället får använda gång- och cykelbanan längs med Sölvesborgsvägen eller genom Bellevue/Nya stan.

Under arbetet kommer det finnas skyltar som visar alternativa vägar.

Vi bygger för framtiden
Grävarbetet är en del av Karlshamn Energis projekt med att förstärka och bygga om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Målet är att behålla driftsäkerheten för våra kunder och att öka kapaciteten i elnätet för att klara framtida behov i form av bland annat nya företag, bostäder och laddinfrastruktur för elfordon.

Ett arbete i etapper
Framtidssäkringen och förnyelsen av Karlshamns elnät är ett omfattande projekt som pågått under några år där etapp 1 och 2 är genomförda i området längs med Erik Dahlbergsvägen. Arbetet med etapp 3 har pågått under hela hösten och omfattar området från Gustavsborg via Bellevue och upp mot Tubbaryd. Projektet väntas vara slutfört våren 2021.

Tillbaka