Fortsatt grävarbete på Erik Dahlbergsvägen

Information om grävarbete som påverkar cyklister och gångtrafkanter längs Erik Dahlbergsvägen samt infart till boende och verksamheter på Gustavsborgsvägen.

Det kommer att pågå grävarbete med tunga maskiner i korsningen vid Erik Dahlbergsvägen och Gustavsborgsvägen under perioden maj till juli, med start vecka 22. Infarten till Gustavsborsvägen kommer att vara öppen under hela projektets gång, men det kan bitvis komma att påverka framkomligheten för biltrafik. Vi kommer även att stänga av gång- och cykelbanan längs Erik Dahlbergsvägen, mellan Vekerumsvägen och Prinsgatan under denna period.

Gång- och cykelbanan kommer stängas av längs med Erik Dahlbergsvägen från korsningen mot Vekerumsvägen fram till korsningen mot Prinsgatan. Gångtrafikanter hänvisas till trottoar på motsatt sida av vägen, eftersom den trottoaren är väldigt smal kommer det av säkerhetsskäl vara cykelförbud den sträckan. Vi kommer att hänvisa cyklister till cykelbanan som går längs med Miån, mellan Karlshamn Energi och City Gross, se karta nedan. För cyklister där denna omdirigering inta passar, önskar vi att ni hittar en annan säker väg att färdas under denna period.

Från vecka 23 till och med 28 kommer den södra ut/ingången till kyrkogården vara låst.

Röd markering nedan visar grävsträckan som kommer påverka in- och utfart till Gustavsborgsvägen.

För att genomföra detta arbete på ett så säkert sätt som möjligt kommer vi delvis att sänka hastighetsbegränsningen.

Vi ska förstärka och bygga om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Samtidigt förnyar och förbereder vi oss för att möta framtidens behov. Vissa grävsträckor kan stå öppna under längre perioder, detta är för att undvika att det blir skarvar på kabelförbandet vi lägger ner.

Vi ber om överseende med detta, vi kommer göra vårt yttersta för att det ska påverka boende och verksamheter i närområdet i allra minsta grad.

Tillbaka