1 miljon kronor i stöd för säkrad dricksvattentillgång

Under mars månad ansökte vi om bidrag till ett projekt som ska bidra till bättre vattenhushållning i Karlshamn. I slutet av mars gav Länsstyrelsen ett positivt besked om att bidraget har beviljats. Återigen visar vi att vi ligger i framkant med utveckling och inte räds nya utmaningar.

Det finansiella stödet, som mest 1 000 000 kronor, kommer att användas till vattenbesparande åtgärder samt investering i ny teknik. Vi startar ett pilotprojekt där hushåll i Karlshamn får sina analoga vattenmätare utbytta till digitala fjärravlästa vattenmätare. Totalt rör det sig om 1000 stycken nya mätare.

Med de nya mätarna kommer vi kunna upptäcka läckor i ett tidigare skede, både på kundens anläggning och på vårt ledningsnät. Förhoppningen är även att en ökad medvetenhet om ens egen vattenförbrukning kommer att bidra till ett bättre ”spara vatten-tänk” hos våra vattenkunder. Det i sin tur kan leda till att det krävs färre vattenrestriktioner vid kommande torra perioder.

Projektet innebär att nya mätare monteras och installeras, samt att ett nytt insamlingssystem och ny drift-och analysprogramvara installeras. Allt detta kommer att ske under år 2020 och den 15 december ska resultat redovisas till Länsstyrelsen.

Om bidraget
Länsstyrelsen har totalt 58 miljoner kronor i bidrag att fördela i Sverige. Dessa bidrag ska på ett eller annat sätt syfta till bättre tillgång till dricksvatten. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50% av kostnaden för de stödberättigade. 75% av bidraget betalas ut vid beviljande av stödet, de resterande 25% av bidraget betalas ut när projektets resultat har redovisats.

Tillbaka