Ombyggnad pumpstation ”Torsken”

Information om arbete som påverkar framkomlighet för trafik på Prinsgatan under vecka 22-23

Det kommer att pågå arbete med tunga maskiner som påverkar framkomligheten längs delar av Prinsgatan under vecka 22 och 23 . I detta investeringsprojekt bygger vi om och förnyar vår huvudpumpstation ”Torsken” för att fortsatt kunna transportera spillvatten från centrala Karlshamn till Stärnö reningsverk på ett säkert sätt.

Gamla pumpar och elskåp med tillhörande styrning ersätts av ny utrustning, detta medför att tung trafik kommer att röra sig i området kring Prinsgatan 9. Körfält i båda riktningar kommer att vara öppna, men det kommer vara begränsad framkomlighet.

Ombyggnad maskinmässigt beräknas ta cirka två veckor. Därefter kommer vi att fortsätta ombyggnad av styrskåp och diverse ingrepp i byggnaden, hela projektet beräknas vara klart i sommar. För att genomföra detta arbete på ett så säkert sätt som möjligt kommer vi att sänka hastighetsbegränsningen

Röd markering nedan visar sträcka vars framkomlighet påverkas av arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ber om överseende med att detta kan komma att påverka er som bor och färdas i närområdet och vi kommer göra vårt yttersta för att omgivningen ska påverkas i minsta möjliga mån.

Tillbaka