Projekt nya kabelförband

Vi kommer att stänga av gång- och cykelbanan längs med Erik Dahlbergsvägen, mellan Hagalundsvägen och Prinsgatan under perioden mars till maj då vi ska förstärka och förnya elnätet.

Gång- och cykelbanan kommer att stängas av längs med Erik Dahlbergsvägen från korsningen mot Prinsgatan, fram till korsningen mot Hagalundsvägen. Gångtrafikanter hänvisas till trottoar på motsatt sida av vägen, eftersom den trottoaren är väldigt smal kommer det av säkerhetsskäl vara cykelförbud den sträckan.

Vi kommer inte leda om cykeltrafiken till någon särskild rutt, detta på grund av att det finns för många alternativa vägar beroende på vilken slutdestination man har. Vi önskar att ni som är cyklister hittar en annan säker väg att färdas under denna period, alternativt att ni leder cykeln på trottoaren där cykelförbud råder. För att genomföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt kommer vi även att sänka hastighetsbegränsningen.

Infarten till Matrosgatan från Erik Dahlbergsvägen kommer delvis att vara öppen under projektets gång. Grävarbetet och tunga fordon kan dock komma att påverka framkomligheten både i korsningen och på Matrosgatan.

Vi ska förstärka och bygga om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Samtidigt förnyar och förbereder vi oss för att möta framtidens behov. Vissa grävsträckor kan stå öppna under längre perioder, detta är för att undvika att det blir skarvar på kabelförbandet vi lägger ner.

Detta projekt är ett led i vårt investeringspaket och vi ber om överseende med att det kan påverka er som bor eller färdas i närområdet.

Röd markering nedan visar grävsträckan som kommer att påverka gång- och cykelbanan.

Tillbaka