Planerat grävjobb längs Erik Dahlbergsvägen

I höst och vinter kommer vi att utföra ett stort grävprojekt som påverkar gång- och cykelbanan längs Erik Dahlbergsvägen.

Under september och oktober kommer vi att stänga av gång- och cykelbanan mellan Hagalundsvägen och Stationsvägen. Under november och december kommer vi stänga av gång- och cykelbanan från Stationsvägen fram till korsningen mellan Surbrunnsvägen och Erik Dahlbergsvägen, vidare upp på Surbrunnsvägen till nästkommande korsning.

Det kommer att vara tydligt skyltat med var man inte får cykla eller gå under hela projektet, vi kommer även sänka hastigheten längs denna sträckan för att öka säkerheten. Gångtrafikanter kommer att hänvisas till trottoar på motsatt sida av vägen, eftersom trottoaren är väldigt smal där kommer det av säkerhetsskäl vara cykelförbud. Det innebär att cyklister kommer behöva hitta en annan säker väg att färdas under denna period.

Under november och december kommer ordinarie utfart från polis, vårdcentral och tandläkare vara avstängd. Bilister följer då orange vägvisning.

Anledningen till grävprojektet är att vi förstärker och bygger om elleveransen mellan Karlshamn Västra och Karlshamn Östra för att bibehålla ett stabilt och pålitligt elnät. Samtidigt förnyar och förbereder vi oss för att möta framtidens behov. Vissa grävsträckor kan stå öppna under längre perioder, detta är för att undvika att det blir skarvar på kabelförbandet vi lägger ner.

Detta projektet är ett led i vårt investeringspaket och vi ber om överseende med att det kan påverka er som bor i området eller färdas denna sträckan.

Tillbaka