Ytterligare 4,4 miljoner i landsbygdsstöd för fiberutbyggnad  

Länsstyrelsen har fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Karlshamn Energi har tidigare fått beviljat stöd för områdena Mieådalen, Vettekulla/Matvik, Vekerum/Gustavstorp och Mörrum Norra, Svängsta/Åkeholm samt Märserum/Törneryd. Nu har även projektansökan för Långehall m.fl. fått klartecken.

Karlshamn Energi har lämnat in ansökningar om stöd hos länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband. Den 22 oktober 2020 lämnade länsstyrelsens besked om ett positivt beslut för vår projektansökning Långehall m.fl.
I projektet ingår ca 200 fastigheter och stödet uppgår till ca 4,4 miljoner kr.

– Det är mycket glädjande att vi har fått ett positivt besked och vi håller fortsatt hög utbyggnadstakt av fiber tillsammans med Karlshamns kommun, med målet att nå 100% av alla permanentboenden år 2021, säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.

Karlshamn Energi tog tidigt fram en strategi tillsammans med Karlshamns kommun för utbyggnaden av fiber på landsbygden och intresset har varit stort.
Utbyggnaden av fiber på landsbygden delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden och nationella medel som fördelas av Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Blekinge.

För frågor kontakta:
Anders Strange, VD Karlshamn Energi
Telefon: 0454-818 40
Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU – mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.

Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet löper till och med 2020.
Programmet ger stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. Programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar.

Tillbaka