VARJE KILOWATTIMME RÄKNAS

Hur förbereder vi oss inför vintern – hur kan vi minska vår elförbrukning och vad kan vi tänka på?

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd så nu behöver vi alla bidra till att minska elanvändningen i Sverige. Varje liten förändring gör stor skillnad och varje kilowattimme räknas. Energimyndighetens (Statens energimyndighet) landsomfattande elsparkampanj ska hjälpa hushållen att minska på elanvändningen.

Varför ska VI spara el?

Vi dämpar elkostnaderna
De höga elpriserna är en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du minska din elkostnad. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter
När vi använder mindre el, eller när vi använder el när elanvändningen är som lägst, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling. Om vi agerar idag kan vi skapa bättre möjligheter för vintern.

Vi visar solidaritet
Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige och våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera, desto mindre gas behöver Europas länder använda.

Vad kan jag göra för att minska min elanvändning?

1. Använd el vid rätt tid på dygnet
Tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen är som lägst. Det vill säga; mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de viktigaste och enklaste åtgärderna du som privatperson kan bidra med. Men det är förstås viktigt att tänka på brandsäkerheten om du har igång elektriska apparater när du sover eller inte är hemma.

2. Sänk värmen
Speciellt om du har elvärme. Sänker du inomhusvärmen med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.

3. Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och diska och tvätta mer sällan. Du kan dessutom minska din varmvattenanvändning med upp till 40 procent genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken.

4. Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Det är dessutom bra om du använder LED-lampor, eftersom de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

5. Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

6. Tänk efter innan du använder el
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Sänk golvvärmen om du måste ha den på.

Mer om Energimyndigheten och elsparkampanjen hittar du här.

Du kan även hitta ”Stöd i energibesparing” på Länsstyrelsens hemsida.

På Svenska Kraftnäts hemsida kan du läsa mer om hur vi kan minska risken för effektbrist. 

FLER TIPS

Vi kan alla göra små förändringar i vardagen – tillsammans gör vi stor nytta! Här hittar du våra energitips.

Nyfiken på ett Timavtal (timpris) eller vill veta mer om skillnaden mellan ett Rörligt elavtal och ett Timavtal? Läs mer om elavtal på vår hemsida.

Tillbaka