FÖRNYAT MEDLEMSKAP I PRISDIALOGEN 2023

Karlshamn Energi har beviljats nytt medlemskap i Prisdialogen för 2023. Det innebär att vi bidrar till att skapa en väl fungerande värmemarknad och stärker kundens ställning. Prisdialogen handlar om att öka förståelsen och kunskapen kring vår prissättning på fjärrvärme. 

Prisdialogens styrelse, som beviljar medlemskap, består av Riksbyggen, SABO, Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna. Karlshamn Energi har varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2020.

Att ha en prisdialog medför att våra kunder kan få en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid. Genom att avisera nya priser tidigt kan vi underlätta våra kunders hyresförhandlingar och kommande budgetarbeten. Dialogen ska skydda kunderna från kraftiga prisökningar men även skapa förståelse om vad som ligger till grund för kommande prisökningar.

Att ha en prisdialog är ett frivilligt åtagande, inte bara för de inbjudna fjärrvärmekunderna, utan även för oss som fjärrvärmeleverantör. Det är en årligt återkommande process och för att bli beviljade medlemskap måste vi genomföra samma process och ha en dialog som uppfyller Prisdialogens regler och krav.

Precis som tidigare år, genomförde vi under 2022 två möten enligt ramarna för Prisdialogen. Vi kommer att göra likadant under 2023 där vi bjuder in fjärrvärmekunderna till ett möte på våren och ett på hösten.

Läs mer om Prisdialogen på prisdialogens hemsida 

På prisdialogen.se/medlemmar kan du läsa mer om vår process och prisändringsmodell (bläddra ner i listan till Karlshamn Energi).

Här hittar du vårt medlemsbevis.

Tillbaka