Vägavstängning på Bygatan i Mörrum

Vi bygger ut fjärrvärmenätet i Mörrum. Under perioden 15 mars till 19 april kommer vi därför att stänga av för trafik på delar av Bygatan, sträckan mellan Karlshamnsvägen och Glasvägen.

Vid in- och utfarten Karlshamnsvägen är Bygatan under denna period helt avstängd för fordonstrafik. Norrifrån gäller förbud mot genomfart men behörig trafik är tillåten att köra in på Bygatan.
Avstängningen gäller ej cyklister och gående men framkomligheten kan vara begränsad med anledning av pågående grävarbeten.

Vänligen följ skyltar och kör försiktigt!

Tillbaka